Těsnicí lemování

Modulový systém pre zostavy okien

Modulový systém predstavuje hotové riešenie lemovania pre spájanie strešných okien do zostáv: vodorovných, zvislých a blokových. Zvislá a horizontálna vzdialenosť medzi oknami v modulovom systéme je štandardne 10 cm.

V prípade inštalácie vonkajších roliet na okná umiestnené nad sebou je nutné medzi oknami ponechať odstup aspoň 20 cm.

Modulový systém pre zostavy strešných okien FAKRO sa skladá zo 7 modulov, pomocou ktorých možno realizovať každú typickú zostavu okien. Modul - to je samostatný a vhodne označený prvok lemovania, ktorý je určený pre príslušné miesto v zostave.

Sestava střešních oken

 

Umiestnenie modulov v zostave

 

Samostatný modul

Jednoduchý modul

 

Vodorovná zostava B2/1

Vodorovná sestava B2/1

 

Vodorovná zostava B4/1

Vodorovná sestava B4/1

 

Zvislá zostava B1/2

Svislá sestava B1/2

 

Bloková zostava B2/2

Bloková sestava B2/2

 

Bloková zostava B3/2

Bloková sestava B3/2

Návody a podpora