Použití výrobků Z-Wave

Príklady použitia výrobkov Z-Wave

Zapojenie strešných okien Z-Wave vrátane doplnkov

Zapojení střešních oken Z-Wave s doplňky

Strešné okná Z-Wave sú pripojené k elektrickej sieti 230 V AC. Okná spoločne s doplnkami možno ovládať pomocou diaľkových ovládačov ZRS24 a ZHR12 jednotlivo alebo v skupinách. Nástenné ovládacie panely ZRW7 a vypínač s rádiovým modulom ZWL3 plní funkciu dodatočných ovládačov. Dažďové senzory, ktoré sú súčasťou okien Z-Wave, uzavrú okná v prípade výskytu zrážok.

Modul počasia ZWMP v spolupráci s čidlom vetra ZWD a detektorom dymu ZFD dohliada na bezpečnosť budovy. Vnútorné a vonkajšie doplnky sú pripojené k oknám Z-Wave, ktoré sú z výroby vybavené elektrickou inštaláciou. Rolety sú priradené k diaľkovému ovládaču a nástennému panelu.

Pomocou multifunkčného ovládača s pokročilými funkciami ZRS24 je možné spúšťať pripravené scenáre. Okná možno ovládať aj prostredníctvom iného riadiaceho systému, ktorý je prepojený so sieťou cez adaptačný modul ZWMA1.

 

Zapojenie vonkajších roliet a garážových brán

Zapojení venkovních rolet pomocí modulů

Vonkajšie rolety sú vybavené roletovými modulmi ZWMR230 a sú priradené k ovládaču ZRH12. Ovládanie garážových brán, zapojených cez kontaktný modul ZWMC230, riadi ovládač ZRG3. Rádiový ovládač ZWO umožňuje diaľkovo ovládať osvetlenie pomocou všetkých ovládačov Z-Wave.