Těsnicí lemování

Atypické zostavy

V situáciách, kedy inštalácia strešných okien neumožňuje použiť modulový systém lemovania pre zostavy okien, je možné na želanie zákazníka vyrobiť atypické zostavy. Tieto zostavy sú navrhované a vyrábané individuálne s ohľadom na špecifiká danej zákazky.

Ceny tesniaceho lemovania pre atypické okenné zostavy sú kalkulované individuálne. Termín realizácie objednávky je 30 pracovných dní. K objednávke je nutné priložiť presný nákres zostavy okien.

Atypické sestavy

 

Príklady zostáv

 

Příklady atypických sestav