Logo FAKRO ke stažení

Logo FAKRO

Kliknite pravým tlačidlom myši na nižšie uvedené odkazy a pre uloženie súboru vo Vašom počítači vyberte "Uložiť odkaz ako ...".

 

Ochrana duševného vlastníctva

Duševné vlastníctvo Dodávateľa zahŕňa najmä práva na ochranné známky a tiež autorské práva na reklamné materiály, vrátane fotografií. Príjemca sa zaväzuje využívať práva duševného vlastníctva Dodávateľa v súlade so zákonmi a odporúčaniami Dodávateľa. Ochranné známky Dodávateľa sú na trhu spájané s kvalitou výrobkov a služieb, a preto je nutné používať ich takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu renomé Dodávateľa a aby mohli pozitívne ovplyvňovať imidž Príjemcu.

Ak ste obchodným partnerom FAKRO a chcete použiť naše logo, obráťte sa na nás prostredníctvom e-mailu: anavek@anavek.sk

 

 Pravidlá pre používanie loga FAKRO: