Těsnicí lemování

Lemovanie pre šupinové krytiny ELV, ELJ

Tesniace lemovanie EL_ umožňuje tesné spojenie okna s plochými šupinovými strešnými krytinami, ako sú napr. šindle, bridlice, s hrúbkou krytiny do 10 mm (2 vrstvy po 5 mm). Štandardne je prispôsobené pre montáž samostatného okna v strešnom plášti. Je dostupné aj v modulovej verzii pre spojenie okien do zostáv:

  • vodorovné, zvislé a blokové zostavy pri montáži v hĺbke "V",
  • vodorovné zostavy pri montáži v hĺbke "J".

Lemovanie je dostupné v niekoľkých verziách, ktoré umožňujú inštalovať okno v strešnej konštrukcii v rôznych montážnych hĺbkach: "V" (0 cm) a "J" (-3 cm). Štandardná verzia lemovanie EL_ pre montážnu hĺbku "V" je verzia ELV.

Lemování pro šupinové krytiny

 

Rozsah montáže pre strechy so sklonom:

  • od 15° do 90° pre hĺbku "V",
  • od 20° do 90° pre hĺbku "J".

 

Konštrukcia lemovania

Lemovanie sa skladá z jedného spodného a horného dielu, a bočných dielov, ktorých počet závisí od dĺžky okna. Bočné prvky lemovania sa pokladajú striedavo so strešnou krytinou. Spodný diel lemovania má na dolnej strane nalepenú plastickú hmotu, ktorá umožňuje prichytiť lemovanie ku strešnej krytine, čo zaisťuje tesnosť spoja. Lemovanie je navyše vybavené odtokovým žliabkom pre odvod kondenzátu z fólie vstupného krytia mimo okno.

 

Diely lemovania:

1 — spodný diel lemovania
2 — bočné modulové diely lemovania
3 — horný diel lemovania
4 — odvodňovací žliabok

Konstrukce lemování pro šupinové krytiny

Návody a podpora