Vnější doplňky

FAQ

Akumulátory, solárny (PV) panel


Nie. Z konštrukčných dôvodov má každý akumulátor odlišnú konštrukciu konektorov radiča.


Markíza s akumulátorom nabitým na 100% vykoná bez nabíjania cca 250-300 cyklov.


Zhruba 3-5 rokov. Konkrétne dobu nemožno bohužiaľ určiť, pretože veľa záleží na tom, ako sa roleta alebo markíza používa, aká je intenzita slnečného svetla, ako silné sú zimy pod.

Pokiaľ akumulátor nebude dobíjaný, pretože v mieste inštalácie je malý osvit, bude pravdepodobne tiež rýchlejšie klesať jeho kapacita, ale to nevylučuje jeho správnu funkciu.


Je potrebné vyčkať, až sa znovu nabije, tzn. až nastanú slnečné dni.


Akumulátor možno zakúpiť ako náhradný diel cez servisné oddelenie FAKRO. Pri objednaní je nutné uviesť typ výrobku.


Odporúčame, aby výmenu akumulátora vykonal servisný technik FAKRO.


Materiál, z ktorého je markíza vyrobená, nie je odolný voči krupobitiu.


Markízy a rolety boli testované na odolnosť proti vetru v súlade s platnými normami.

Všetky výrobky dosiahli najvyšších tried odolnosti:

  • markízy (podľa EN 13561: 2004 + A1: 2008) - technická trieda 3 (4 možné triedy od 0 do 3)
  • rolety (podľa EN 13659: 2004 + A1: 2008) - technická trieda 6 (7 možných tried od 0 do 6)

Najvyššia trieda markíz definuje vietor s rýchlosťou 49 km / h. Interné testy preukázali, že elektrické markízy dokážu odolávať nárazom vetra až do rýchlosti 120 km / h.


Stálofarebnosť podľa EN ISO 105-B02: materiály majú triedu 7/8 (stupnica od 7 do 8), najvyššia. Znamená to, že farby nevyblednú.


Akumulátor bude fungovať správne. Pri dlhšej neprítomnosti slnka a tiež pri prípadnom zakrytí solárneho panelu snehom môže chýbať napájanie, teda môže dôjsť k rýchlemu vybitiu akumulátora.

Je potrebné vyčkať, až sa akumulátor nabije, tzn. až nastanú slnečné dni, alebo odstrániť sneh zo solárneho panelu.


Účinnosť panelu s rokmi klesá. Výrobcovia uvádzajú ~ 80% po 20-25 rokoch prevádzky, ale všetko závisí predovšetkým od prevádzkových podmienok.

Látky markíz


Odporúčania týkajúce sa údržby látok markíz:
  • prach odstraňujte vysávačom alebo stlačeným vzduchom,
  • nečistite pomocou kief, nepoužívajte abrazívne predmety,
  • nepoužívajte rozpúšťadlá,
  • na čistenie používajte mäkké huby a mydlovú vodu, oplachujte čistou vodou,
  • roztiahnite markízu až do úplného vysušenia materiálu.

Teplotné rozdiely v miestnostiach, v ktorých boli použité markízy s 1% a 10% priesvitom materiálu, nie sú veľké. Je to približne 1-3 ° C v závislosti na veľkosti presklenia.

Záleží tiež na farbe materiálu - tmavšie látky chránia lepšie ako svetlé.

Obsluha, ovládanie


Markízy je možné používať po celý rok. Rovnako v zime sa objavujú slnečné dni s veľmi ostrým slnečným svetlom, čo značne prekáža pri práci, najmä pri počítači.


Chýba tomu zmysel zavedenia automatického režimu prevádzky. Roleta spôsobuje úplné zatemnenie miestnosti, a je tu ťažké hovoriť o väčšom pohodlí pri práci, ako je tomu v prípade markízy. Rovnako tak nemožno túto funkciu aktivovať, pretože výrobok (hardware) tomu nie je prispôsobený.

Ak by to niekto vyžadoval, možno aktuálne k automatickému ovládaniu rolety využiť inú markízu AMZ Solar.


Áno, pomocou štandardnej procedúry spárovanie zariadení (viďte návod na použitie zariadení Z-Wave).


Diaľkové ovládače ZRH12, ZRS24, ZRG3 dokážu ovládať viac ako jeden výrobok vo verzii Solar.

Nedá sa zobraziť odpovede z viacerých zariadení naraz. Nemožno dotazovať skupinu na stav akumulátorov.


V súčasnej dobe to nie je možné.

Akumulátor možno však vybrať a pripojiť ho k pohonu namiesto napájacieho zdroja. Neexistuje však žiadne prepojenie medzí zariadeniami, preto je nutné akumulátory demontovať.