Těsnicí lemování

Lemovanie pre okná so zvýšenou osou otáčania s dolným presvetlením

Tesniace lemovanie na okná so zvýšenou osou otáčania s dolným presvetlením FDY-V Duet proSky a tiež pre spojenie štandardných strešných okien s doplnkovými neotvárateľnými oknami FX_. Zaručujú tesné spojenie okien so strešnou krytinou.

Lemovania sú štandardne prispôsobené pre montáž samostatného okna v strešnom plášti. Sú dostupné aj v modulovej verzii pre spojenie okien do vodorovných zostáv.

 

Rozsah montáže pre strechy so sklonom:

  • od 25° do 65° pre hĺbku "N" a "V".

Lemování pro okna se zvýšenou osou otáčení s dolním prosvětlením

 

Dostupné verzie lemovania:

  • ESV - pre ploché krytiny s hrúbkou do 10 mm (2x 5 mm): lepenky, bridlice, šindle,
  • EZV-A - pre profilované krytiny s výškou profilu do 45 mm: tašky, profilované plechové krytiny,
  • EHN-A - pre vysoko profilované krytiny s profilom do 90 mm: tašky, vysoko profilované plechové krytiny,
  • EZV-F - pre plochú tašku,
  • ELV - pre ploché šupinové krytiny s hrúbkou do 10 mm (2x 5 mm): šindle, bridlice,
  • EGV - pre silné šupinové krytiny s hrúbkou 24-32 mm (2x 12-16 mm): napr. bobrovka pokladaná na tzv. "šupinu" alebo "korunu",
  • EBV-A - pre plechové šablónové krytiny: plechy s prefabrikovanou (systémovou) stojatou drážkou,
  • EH_-AT Thermo - univerzálne lemovanie s dodatočnou termoizoláciou určené pre väčšinu strešných krytin s výškou profilu do 90 mm (EHV-AT Thermo) a do 120 mm (EHN-AT Thermo) - len pre okná FDY-V Duet proSky. Lemovanie pre spojenie s doplnkovými oknami FX_ na špeciálnu objednávku.

Prvky lemovania

 

Rez a diely lemovania EZV-A v zostave s oknom FX_:

1 — horný diel lemovania
2 — spodný diel lemovania s manžetou
3 — bočné diely lemovania s tesniacimi klínmi
4 — odvodňovací žliabok
5 — profil podopierajúci tašky

Řez a díly lemování EZV-A v sestavě s oknem FX_