Odvod kouře z budovy

Odvod dymu a tepla z budovy

Použitie systému pre odvod dymu

Dym uvoľňovaný súčasne s horiacimi plameňmi ohňa je obrovskou hrozbou pre ľudské zdravie a životy. Viac ako 90% obetí požiarov umiera na následky otravy dymom, a nie v dôsledku vysokej teploty alebo kontaktu s ohňom, ako sa všeobecne predpokladá. Dym a sálavé teplo spôsobujú v horiacich budovách veľké materiálové straty. Použitím vhodných systémov na odvod dymu a tepla možno do značnej miery zabrániť rizikám spôsobeným ich vysokou koncentráciou. Okno pre odvod dymu FSP ovládané riadiacou centrálou spoločne s detektormi dymu a poplachovými požiarnymi spínačmi tvoria tzv. gravitačný systém odvetrávania dymu a tepla. Tento systém sa najčastejšie používa vo verejných budovách (najmä na schodiskách), v bytových domoch, hoteloch a pod.

 

Funkční systém pro odvod kouře

Schéma inštalácie funkčného systému pre odvod dymu a tepla v budove

 

Budova bez zařízení pro odvod kouře

Budova bez zariadenia na odvod dymu pri požiari

 

Systém umožňuje automatické alebo ručné otvorenie okna pre odvod dymu, ktoré z miestnosti odvádza prebytočné teplo, dym a jedovaté plyny uvoľňované pri požiari. Použitie systému zvyšuje bezpečnosť obyvateľov domu, pretože umožňuje vytvoriť v budove únikovú cestu nezasiahnutú dymom, urýchľuje lokalizáciu ohniska požiaru a hasenie ohňa.

Snímač po detekcii dymu vysiela signál do centrály RZN, ktorá automaticky aktivuje elektropohony otvárajúce okno. V prípade skoršieho (napr. vizuálneho) zistenia požiaru možno okno pre odvod dymu otvoriť pomocou požiarneho spínača RT45. Systém tiež umožňuje vetranie miestnosti otvorením okna pomocou ventilačného tlačidla LP1. Po uplynutí prednastaveného času sa okno automaticky uzavrie. Do systému je možné zapojiť aj dažďový senzor ZRD, ktorý okno zavrie za dažďa. V prípade požiaru nemá signál zo senzora vplyv na ovládanie okna.

Zařízení pro odvod kouře

 

Gravitačný systém odvetrávania dymu a tepla

Gravitačný systém odvetrávania dymu a tepla         Gravitačný systém odvetrávania dymu a tepla

 

Komponenty systému:

Označenie Názov zariadenia

Druh napájacieho kábla

RZN 4404-K (1) Centrála so záložným zdrojom pre 1 alebo 2 okná FSP 2x1,5 mm2
RZN 4408-K (1) Centrála so záložným zdrojom pre max. 4 okná FSP 3x2,5 mm2
FSP P1 (2) Okno pre odvod dymu 3x1,0 mm2
RT45 (3) Poplachový požiarny spínač 6x1,0 mm2
LP1 (4) Ventilačné tlačidlo 3x1,0 mm2
OSD 23 (5) Dymový senzor 2x1,0 mm2
ZRD (6) Dažďový senzor

2x1,0 mm2

 

Inštalácia

Zapojenie systému spočíva v pripojení napájania 230 V AC k riadiacej centrále a následne pomocou príslušných vodičov k ostatným prvkom systému. (Prierezy vodičov sú uvedené v tabuľke s komponentmi systému.) Dĺžka potrebných elektrických káblov závisí na usporiadanie jednotlivých súčastí systému. Schéma zapojenia je uvedená v montážnom návode k riadiacej centrále RZN. Inštalácia systému pre odvod dymu by mala byť vykonaná kvalifikovanou osobou s príslušným oprávnením (zariadenia s napätím do 1 kV). Spoľahlivosť systému by mala byť kontrolovaná každých 6 mesiacov. Všetky systémové komponenty ponúkané firmou FAKRO sú certifikované a schválené pre použitie v stavebníctve.

Charakteristika:

  • odvetrávanie dymu a tepla z budovy počas požiaru;
  • automatické alebo manuálne otváranie okna pre odvod dymu v prípade požiaru;
  • ochrana zdravia a majetku, zvýšenie bezpečnosti obyvateľstva;
  • možnosť vetrania budovy a automatického uzatvorenia okna po uplynutí nastaveného času.