Systém Z-Wave

Bezdrôtový systém Z-Wave

Bezdrôtový systém Z-Wave

FAKRO do svojich elektricky ovládaných výrobkov implementovalo revolučný bezdrôtový systém rádiovej komunikácie Z-Wave.

Z-Wave je rádiový komunikačný protokol, ktorý sa používa pre vzájomnú komunikáciu domácich elektrických spotrebičov. Prostredníctvom protokolu Z-Wave je možné do jednej siete pripojiť také zariadenia, ako sú napríklad: osvetlenie, kúrenie, klimatizácia, termostaty, alarmy, počítače, mobilné zariadenia, elektricky ovládané okná, rolety, garážové brány a pod. Do siete je možné pripojiť všetky elektrické zariadenia , ktoré sú vybavené modulom systému Z-Wave.

Logo Z-Wave

 
V súčasnej dobe je do systému Z-Wave združených viac ako 200 výrobcov domácich elektrických spotrebičov z celého sveta (oi. Intel, Panasonic, Apple, General Electric). Systém Z-Wave sa používa aj v stavebníctve, napr. pri strešných oknách FAKRO, garážových bránach Wayne Dalton, vykurovacích systémov Danfoss alebo osvetlenia a svietidiel Osram, a preto ho možno použiť už vo fáze výstavby domu. Na trhu existuje rad produktov s touto technológiou a všetky je možné ovládať jedným diaľkovým ovládačom. Programovateľné funkcie ovládača umožňujú vytvárať si vlastné "scenáre". Napríklad pri opustení domu môžete jedným tlačidlom na ovládači zavrieť okná a dvere, vypnúť svetlo, audio systém a aktivovať alarm.
 

Elektrické produkty vyrábané firmou FAKRO obsahujú svoj vlastný elektronický modul s čipom Z-Wave. Umožňuje to vytvoriť bezdrôtovú sieť a ovládať výrobky vybavené modulom Z-Wave pomocou rôznych typov ovládačov a tiež cez mobilný telefón alebo internet. Do siete Z-Wave je možné pripojiť napr. elektrické strešné okná Z-Wave, predokenné rolety alebo markízy Z-Wave, alebo vnútorné rolety Z-Wave. Systém Z-Wave je jednoduchý na inštaláciu, ľahko ho možno rozšíriť a spravovať vo všetkých fázach prevádzky budovy. Inštalácia systému nevyžaduje použitie komunikačných káblov medzi elektrickými výrobkami, čo podstatne znižuje náklady a dobu montáže a tiež poskytuje maximálny komfort používania systému. Je určený ako pre novo postavené, tak i pre existujúce budovy.

 

Popis systému

Prevádzka systému Z-Wave je založená na prenose signálu pomocou "plánovania trasy". Pre priebeh rádiových vĺn, vysielaných z ovládacieho zariadenia (napr. diaľkového ovládača), je trasa signálu vyznačovaná takým spôsobom, aby sa príkaz definitívne dostal k príslušnému zariadeniu a bol vykonaný. To sa dosiahne vyžiadaním potvrdenia prijatia príkazu riadiacim zariadením, v tomto prípade diaľkovým ovládačom.

 

Potvrdenie je odosielané zariadením, ktorému je príkaz adresovaný. Ak sa na trase rádiových vĺn vyskytuje prekážka a signál nemôže byť doručený adresovanému zariadeniu, systém Z-Wave hľadá "novú cestu" k príslušnému zariadeniu. Nová trasa vedie cez iné zariadenia, ktoré sú súčasťou siete Z-Wave. To zaručuje spoľahlivosť systému a vďaka tomu môže mať protokol Z-Wave neobmedzený dosah, pretože na odosielanie príkazov využíva iné zariadenia pripojené k sieti, čím tiež znižuje spotrebu energie.

Popis systému Z-Wave


Kompletný protokol Z-Wave sa nachádza v jednom malom čipe. Základný Z-Wave chip obsahuje okrem iného: procesor, flash pamäť, rádiový vysielač a prijímač.