Bohatá ponuka vonkajších doplnkov k strešným oknám - FAKRO

Vonkajšie doplnky

KTORÉ DOPLNKY NAJLEPŠIE CHRÁNIA MIESTNOSTI PRED NAHRIEVANÍM?

 

V súlade s normou DIN 5034-1 by miestnosti nemali byť chránené proti nadmernému nahrievaniu slnečnými lúčmi pomocou vnútorných doplnkov, ale použitím vonkajších doplnkov (markízy, predokenné rolety).

"Ak je to možné, miestnosti je nutné v letnom období chrániť proti nahrievaniu pomocou vonkajších clôn odrážajúcich teplo, umiestnených pred
sklom. Nahrievanie miestností je dôsledkom absorpcie globálneho žiarenia predmetmi v miestnostiach a plochami, ktoré miestnosti obklopujú (stena, podlaha). Absorbované žiarenie sa mení na dlhovlnné infračervené (tepelné) žiarenie, ktoré zasklenie okien neprepúšťa naspäť von, a spôsobuje tak nežiadúce nahrievanie miestností v letnom období. "
- DIN 5034-1

Druhy vonkajších doplnkov

 

OCHRANA PROTI NAHRIEVANIU - AKO TO VYZERÁ V PRAXI?

 

Firma FAKRO s cieľom zdokonalenia svojich výrobkov a kvôli pohodliu ich užívateľov analyzuje účinnosť ochrany proti nahrievaniu pomocou rôznych typov protislnečných clôn. Za týmto účelom bolo pripravených desať rovnakých skúšobných miestností, ktoré boli identicky vystavené vplyvu slnečného žiarenia a vybavené rovnakými strešnými oknami. Skúšky prebehli pri zatvorených oknách. Teplota bola meraná v niekoľkých bodoch, meter nad podlahou; na oknách boli namontované rôzne typy doplnkov. Výsledky testov prezentujeme v nasledujúcom grafe.

 

Bohatá ponuka vonkajších doplnkov k strešným oknám - FAKRO

 

Vyššie uvedené výsledky testov jednoznačne určujú, že pred nepríjemnou horúčavou zvonku najlepšie chránia predokenné doplnky (roleta a markíza). Optimálnou protislnečnou clonou je markíza, ak vezmeme do úvahy efekt ochrany pred teplom, cenu a jednoduchú montáž. Vnútorné doplnky poskytujú obmedzenú ochranu proti teplu, ich hlavnou úlohou je dotvárať interiér a regulovať množstvo svetla prenikajúceho do miestnosti.

Priepustnosť slnečnej energie

 

Propustnost sluneční energie, obr. 1

Obr. 1: Okno bez clony - g=61 % (0,61), podľa EN 410

Propustnost sluneční energie, obr. 2

Obr. 2: Okno s vnútornou zatemňujúcou roletou - g=37 % (0,37), podľa EN 13363-1

Propustnost sluneční energie, obr. 3

Obr. 3: Okno s markízou (v závislosti na materiále) - g=4−14 % (0,04−0,14), podľa EN 13363-1

 

Súčiniteľ prestupu slnečnej energie g určuje, aké množstvo slnečného žiarenia dopadajúceho na sklo preniká dovnútra miestnosti. Čím vyššia je hodnota súčiniteľa g, tým rýchlejšie sa miestnosť nahrieva.

Vonkajšia markíza chráni pred horúčavou až 8-krát účinnejšie ako vnútorná zatemňujúca roleta.

 

Ochrana proti slunci - vnější doplňky

Vonkajšie doplnky chránia proti teplu zo slnka. Absorbujú slnečné žiarenie už pred zasklením a emitujú ich späť, bez toho aby došlo k nahriatiu miestnosti.

Ochrana proti slunci - vnitřní doplňky

Žiarenie, ktoré prejde zasklením, je absorbované vnútornou clonou. Transformuje sa na dlhovlnné infračervené (tepelné) žiarenie, ktoré neprechádza zasklením okna späť von - vnútorný doplnok vyžaruje teplo do miestnosti a funguje ako vykurovacie teleso. To vedie k nežiaducemu nahrievaniu miestností počas slnečných, horúcich dní, najmä z južnej strany.

 

Vonkajšia markíza, inštalovaná spolu s vnútorným doplnkom na jednom strešnom okne FAKRO, tvorí kompletné príslušenstvo, ktoré zaisťuje najvyšší komfort bývania v podkroví, pretože chráni proti teplu, zatieňuje miestnosť a navyše zdobí interiér.