Těsnicí lemování

Moduly pre manzardové zostavy KMV, KMV-L

Modul KM_ sa používa na spojenie okien v manzardovej streche do zvislej okennej zostavy. Okná sa montujú nad sebou a sú spojené pomocou špeciálneho manzardového modulu.

Manzardové moduly sú dostupné v jednom type pre montáž okien v hĺbke "V" (0 cm) v strešnom plášti. K dispozícii sú dve verzie modulu: univerzálny modul KMV, ktorý umožňuje inštaláciu okien vo väčšine strešných krytín (S, Z, H), a modul KMV-L, ktorý sa používa na montáž okien v šupinových strešných krytinách (2 vrstvy po 5 mm) . Moduly je možné vyrobiť z hliníkového, medeného alebo titánzinkového plechu.


Rozsah montáže pre strechy so sklonom:

  • od 15 ° do 60 ° pre horné okno,
  • od 45 ° do 90 ° pre spodné okno.


Vnútorný uhol manzardovej strechy musí byť v rozsahu 105 ° až 150 °.

Moduly pro mansardové sestavy

 

Konštrukcia modulu

Modul sa skladá z prvku spájajúceho strešné okná a z bočných dielov lemovania spodného okna. Modul vo verzii KMV obsahuje navyše bočné tesniace kliny, ktoré chránia proti naviatiu prachu, lístia a snehu.

 

Diely modulu:

1 — spojovací prvok pre zvislú zostavu
2 — bočný diel modulu s tesniacim klinom
3 — montážne háčiky
4 — drevená lišta spájajúca okná zvnútra

Konstrukce modulu pro mansardové sestavy

Návody a podpora