Politika cookies

Politika cookies

Čo to sú cookies?

Dátový súbor "cookie" je informácia, ktorá je zasielaná internetovým serverom a uchovávaná vo webovom prehliadači, aby ju bolo možné v budúcnosti znova prečítať. Je to veľmi užitočné, ak chcete, aby si prehliadač pamätal konkrétne informácie.

Cookies používajú takmer všetky webové stránky na rôzne účely:

  • analyzovanie správania návštevníkov danej stránky
  • personalizáciu stránok a zapamätanie preferencií návštevníkov
  • spravovanie nákupných košíkov v internetových obchodoch
  • sledovanie správania ľudí na webových stránkach a zobrazovania behaviorálnych reklám

 

Naše webové stránky používajú dva druhy cookies:

Trvalé cookies - Google Analytics - umiestnené s cieľom zistiť, akým spôsobom je stránka používaná, pre zlepšenie navigácie na webe. Užívateľské dáta sú zhromažďované anonymne. Tieto súbory sa využívajú na zhromažďovanie informácií o tom, ako používatelia používajú naše webové stránky. Tieto informácie používame na zostavovanie prehľadov a pomáhajú nám vylepšiť web. Cookies uchovávajú informácie v anonymnej podobe, vrátane počtu návštevníkov webu, odkiaľ boli na stránku presmerovanie, ktoré stránky navštívili.

Cookies pre danú reláciu - používané v súvislosti s danou reláciou prehliadača k zlepšeniu funkčnosti stránky. Cookies si pamätajú prihlasovacie údaje a výrobky v košíku - sú absolútne nevyhnutné pre správne fungovanie webových stránok a neodporúčame ich blokovať.

 

Odstráňovanie cookies

Väčšina webových prehliadačov umožňuje spravovať alebo zmazať súbory cookies prostredníctvom prístupu k nastaveniu prehliadača. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o cookies, vrátane toho ako spravovať a odstraňovať cookies, navštívte : www.allaboutcookies.org.

Zodpovednosť

Webové stránky firmy FAKRO sú určené a zamerané pre obyvateľov Slovenskej republiky. Všetky reklamné materiály a vyhlásenia v nich obsiahnuté sú platné iba na území Slovenskej republiky.

Reklamné materiály uverejnené na webových stránkach firmy FAKRO nie sú ponukou v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, ale iba prezentáciou a propagáciou výrobkov ponúkaných firmou FAKRO.

FAKRO priebežne aktualizuje informácie obsiahnuté na svojich webových stránkach, nenesie však žiadnu zodpovednosť za správnosť, aktuálnosť a komplexnosť informácií uvedených na webe. Zároveň si FAKRO vyhradzuje právo vykonávať zmeny časti alebo celého obsahu webových stránok bez predchádzajúceho upozornenia. Riziko spojené s používaním a využitím informácií uvedených na webových stránkach nesie sám užívateľ. Firma FAKRO nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku používania webových stránok FAKRO.

Firma FAKRO nezodpovedá za nesprávne využitie informácií umiestnených na svojich webových stránkach, najmä za spracovanie technických riešení projektov na základe dokumentov a grafik umiestnených na tomto webe. Dokumenty a grafika uverejnené na webových stránkach majú len informatívny charakter a sú odporúčanými príkladmi riešenia.

Firma FAKRO nezodpovedá za obsah iných webových stránok, na ktoré pre pohodlie a informovanosť užívateľa zverejňuje na svojich webových stránkach priame a nepriame odkazy (linky). Ich použitím užívateľ opúšťa web firmy FAKRO.

Firma FAKRO nezodpovedá za majetkovú a nemajetkovú ujmu, priamo alebo nepriamo vyplývajúce zo získania informácií na webových stránkach, na ktoré boli zverejnené odkazy na tomto webe.

Firma FAKRO zároveň vyhlasuje, že v okamihu zverejnenia na svojom webe odkazov na iné webové stránky, tieto stránky neobsahovali žiadny nezákonný obsah.

V prípade umiestnenia odkazu na webové stránky FAKRO na iných webových stránkach bez požadovaného súhlasu, firma FAKRO nezodpovedá za majetkovú a nemajetkovú škody súvisiace so získanými informáciami prostredníctvom týchto odkazov.

 

Použitie materiálov

Všetky názvy, grafické, slovne-grafické označenie a iné slovné označenie rozlišovacieho charakteru umiestnené na týchto webových stránkach sú chránené autorským právom a ďalšími predpismi týkajúcimi sa ochrany duševného vlastníctva. Firma FAKRO má výlučné právo na užívanie týchto znakov a označení na územiach, v ktorých sa predávajú výrobky FAKRO. Niektoré webové stránky FAKRO obsahujú aj materiály podliehajúce autorským právam subjektov, ktoré ich poskytli na uverejnenie na webových stránkach.

Všetky práva k webovým stránkam FAKRO, vrátane akýchkoľvek grafických prvkov a rozvrhnutie stránok, ako aj akýchkoľvek iných prvkov stránok, sú vyhradené. Je zakázané kopírovať dizajn a grafické rozvrhnutie stránok FAKRO.

Použitie dokumentov a grafik umiestnených na webových stránkach FAKRO na zverejnenie (úplne alebo čiastočne) si vyžaduje predchádzajúci súhlas a autorizáciu firmy FAKRO.

Je dovolené načítať, zobrazovať, kopírovať a odovzdávať materiály iným osobám - v rozsahu povoleného osobného využitia, za predpokladu, že materiály nie sú upravované.

Všetky prvky týchto webových stránok sú chránené zákonom a porušenie týchto práv bude mať za následok začatie konania firmou FAKRO proti osobám alebo subjektom porušujúcim tieto práva.

 

 

Správa osobných údajov

Pri návšteve webových stránok FAKRO môžete byť požiadaný o poskytnutie niektorých osobných údajov. Tieto informácie poskytujete dobrovoľne. Neposkytnutie požadovaných informácií môže mať za následok prerušenie pozastavenie činnosti, pre ktorú sú tieto informácie potrebné.

Poskytnuté informácie budú firmou FAKRO považované za dôverné a nebudú poskytnuté tretím osobám. Tieto dáta budú použité výhradne pre potreby technickej správy webových stránok, zákazníckeho servisu, vykonávanie prieskumov týkajúcich sa výrobkov a na marketingové účely len v nevyhnutnom rozsahu a v konkrétnom prípade.

Osobné údaje budú odovzdané štátnym inštitúciám a úradom iba v obligatórnych prípadoch definovaných národnou legislatívou.

S výnimkou osobných údajov používaných k Vašej identifikácii, spracovávaných v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, nepovažujeme za dôverné a podliehajúce právnej ochrane žiadne iné informácie posielané prostredníctvom internetu. Zaslaním akýchkoľvek údajov alebo materiálov súhlasíte s ich použitím firmou FAKRO na akýkoľvek účel, vrátane reprodukcie, transmisie, publikácie, rádiového prenosu a vysielania.