Jednoduchý a univerzální montážní systém

Jednoduchý a univerzálny montážny systém

Jednoduchý a univerzálny montážny systém

Dôležitou zložkou pre zaistenie správnej funkcie strešných okien je ich inštalácia. FAKRO už viac ako 10 rokov ponúka montážne uholníky, ktoré umožňujú montáž okien v strešnej konštrukcii tak na latách, tak na krokvách, a v troch montážnych hĺbkach. Vyvýšená montáž v úrovni N (+3 cm) spolu s tesniacim lemovaním Thermo umožňuje umiestniť okno nad úroveň strešnej krytiny. Okná inštalované vyššie než je štandardná montážna hĺbka, lepšie plnia svoje funkciu za nepriaznivých poveternostných podmienok v oblastiach so značnými snehovými zrážkami. Oproti tomu hlbšie zapustenie okna do strešnej konštrukcie umožňuje znížiť tepelné straty a zlepšuje vzhľad celej strechy.

 

 

Montáž strešných okien FAKRO predstavuje systémové riešenie pre jednoduchú a komplexnú inštaláciu okna v ploche strechy. Použitie špeciálnej izolačnej sady XDK umožňuje rýchle a správne prevedenie tepelnej, parotesnej a paropriepustnej izolácie okolo okna, čo zaručuje spoľahlivosť všetkých funkcií okna.

Univerzální montážní systém

 

Dva spôsoby inštalácie strešného okna:

Montáž na krokvách

Montáž na krokvích

 

Montáž na latách

Montáž na latích

 

Tri montážne hĺbky strešného okna:

Montáž v úrovni +3 cm

N

Montážní hloubka N

 

Montáž v úrovni 0 cm

V

Montážní hloubka V

 

Montáž v úrovni -3 cm

J

Montážní hloubka J

 

  Unikátny systém topSafe

 

Ďalšie výhody: