Ekologické výrobky

Ekológia

Ekologie

 

Jedným z dôležitých faktorov, ktoré sú brané do úvahy pri konštruovaní výrobkov, je ich vplyv na životné prostredie. Preto sú výrobky FAKRO energeticky úsporné a ekologické, čím prispievajú k ochrane neobnoviteľných prírodných zdrojov Zeme.

 

Solárne kolektory inštalované spoločne so strešnými oknami FAKRO poskytujú bezplatnú energiu pre využitie v budove.

 

Solární kolektory - energie zdarma

 

 

Ekológia to je nielen využitie surovín, predovšetkým dreva z lesov s plánovaným lesným hospodárstvom, ale tiež využitie prírodných, ekologických produktov vo výrobnom procese a racionálne nakladanie s odpadmi.

Certifikát FSC

 

  Dokonalý vzhľad

 

Ďalšie výhody: