Servisní služby FAKRO

Servisné hlásenie

Servisné hlásenie používajte iba na zadávanie reklamácií.

Otázky týkajúce sa cenových ponúk pozáručného servisu, náhradných dielov a pod. Zasielajte na e-mail: info@anavek.sk s uvedením výrobného čísla výrobku.

Umiestenie identifikačného štítku na okne

Identifikační štítek

Viac informácií týkajúcich sa umiestnenia typových štítkov na produktoch FAKRO nájdete tu.

A - kód výrobku / B - dátum výrobku