Servisní služby FAKRO

Identifikačný štítok

STREŠNÉ OKNÁ

Typový štítok je u strešných okien FAKRO umiestnený v pravom hornom rohu krídla a je dostupný po otvorení okna. Obsahuje informácie o názve / typu výrobku, rozmeru a výrobným čísle.

 

 

Typový štítek na okně

 

a - názov/ typ výrobku
b - rozmer
c - výrobné číslo

 

PODKROVNÉ SCHODY

Na podkrovných schodoch FAKRO je identifikačný štítok umiestnený na vnútornej strane prednej, kratšej časti skrine, v ľavom hornom rohu:

 

  • štítok vypaľovaný laserom - schody vyrábané od augusta 2014.

 

Schéma typového štítku schodů

Typový štítek půdních schodů

 

a - typ schodov
b - rozmer
c - výrobné číslo

 

  • hliníkový štítok protipožiarnych schodov - schody vyrábané od augusta 2014​

 

Typový štítek protipožárních schodů

 

a - typ schodov
b - rozmer
c - výrobné číslo
d - trieda požiarnej odolnosti
e - vnútorné rozmery skrínky

 

 

  • hliníkový štítok všetkých modelov schodov - schody vyrábané do augusta 2014​

 

Schéma starého typového štítku

Umístění typového štítku

 

a - typ schodov
b - rozmer
c - výrobné číslo
d - vnútorné rozmery skrinky

 

(U protipožiarnych schodov sú na výrobnom štítku dodatočne umiestnené vnútorné rozmery skrinky.)