Servisní služby FAKRO

Praktické rady


Údržba okna - mytí skla

Pre bezproblémové užívanie strešných okien FAKRO je nutné okná pravidelne čistiť a vykonávať ich údržbu. Nepoužívajte horľavé prostriedky a to najmä v prípade PVC okien (PTP, PPP).

Použitá konštrukcia závesov pri strešných okien FAKRO umožňuje otočenie krídla o 180 ° a pohodlné čistenie vonkajšieho skla pri oknách:

  • kyvných FTP, FTU, PTP,
  • výklopno-kyvných FPP, FPU, PPP a FEP.

V prípade kyvných okien so zvýšenou osou otáčania je možné zablokovať krídlo v pootočené polohe o 160 °.

 


Lakování okna

Bežná údržba:

Aby sa predĺžila životnosť náterov a lakovaných plôch, je nutné aspoň raz ročne vykonať údržbu týchto plôch nasledujúcim spôsobom:

  • umyť povrch čistou vodou alebo s prímesou jemného čistiaceho prostriedku a odstrániť prach; nepoužívajte prostriedky obsahujúce čpavok,
  • pri natieraní okien dávajte pozor, aby tesnenie zostalo čisté,

renovácia náterov a lakov by sa za normálnych podmienok mala vykonávať raz za 2 až 5 rokov v závislosti od prevádzkových podmienok.
Miesta s prípadným mechanickým poškodením (spôsobené počas užívania, nie vinou výrobcu) je nutné ošetriť nasledovne:

  • očistiť brúsnym papierom so zrnitosťou 180-220 alebo brúsnou špongiou strednej hrubosti (iba poškodené miesta),
  • následne ich očistiť od prachu (napr. vysávačom),

na očistené miesta naniesť dve vrstvy vodou riediteľného laku alebo vodou riediteľnej krycej farby v závislosti od spôsobu povrchovej úpravy.

Použitie drevených okien:

pri použití lepiacich pások alebo fólií sa uistite, že nereaguje s povlakom. Lepiacu pásku / fóliu je nutné odstrániť ihneď po montáži; dávajte pozor, aby ste pri odstráňovaní pásky / fólie nepoškodili povlak (napr. náradím),
budovy vo výstavbe musia byť dostatočne vetrané, aby sa zabránilo nadmernému navlhnutiu drevených stavebných prvkov. Vlhkosť môže viesť k narušeniu funkčnosti pohyblivých častí a tiež k zhoršeniu kvality ochranného povlaku a k praskaniu dreva.
Firma FAKRO má vo svojej ponuke aj opravné sady určené k starostlivosti a oprave lakovaných plôch v závislosti na druhu strešného okna:

  • sada XMP - pre drevené okná v prírodnej farbe borovice,
  • sada XMU - pre drevené okná v bielej farbe.

Opravná sada XMP

sada XMP

 

Opravná sada XMU

sada XMU

 

Opravné sady si je možné zakúpiť.

 


Výrobca informuje, že v prípade, keď parametre vzduchu (vlhkosť a vnútorná teplota) dosahujú tzv. Rosného bodu, môže na vnútornom povrchu skiel dôjsť k javu periodickej kondenzácie vodnej pary. Tento jav môže nastať iba pri nedostatočnom vetraní miestnosti, čo je spojené s nadmernou vlhkosťou vzduchu. Miestnosti sa odporúča riadne vetrať a vykurovať.

Kondenzácie na vonkajšom povrchu skla poukazujú na vysokú kvalitu izolačného zasklenia (dobrá tepelná izolácia) a v žiadnom prípade nepoukazujú na chybu produktu.

 


Promazavání pantů

Pánty, kovanie a pohyblivé častí strešných okien FAKRO je nutné premazávať pravidelne každý rok.

XMS

 


Odstraňování nečistot kolem střešního okna

 

Z tesniaceho lemovania sa odporúča odstraňovať lístie a iné nečistoty aspoň raz ročne, aby sa zaistil správny odtok dažďovej vody.

Okrem toho sa odporúča tiež odstráňovať sneh a ľad nahromadený okolo okna, aby sa umožnil voľný odtok vody z topiaceho sa snehu.

 


Varenie, umývanie riadu, kúpanie, zalievanie kvetov, dýchanie atď., Sú činnosti, ktoré spôsobujú vznik vodnej pary v miestnosti. Tá by mala byť odvádzaná spoločne so spotrebovaným vzduchom ventilačnými mriežkami , kanálmi von z budovy, zatiaľ čo prívod čerstvého vzduchu do miestnosti by mali zaisťovať špeciálne ventilačné prieduchy, pootvorené okná alebo ich netesnosti. Zvlášť dôležité je časté vetranie nových bytov a budov, v ktorých zvýšená vlhkosť pochádza z nových omietok, tapiet, múrov a pod.

Ventilace v místnosti

 


Kondenzace vodní páry

Kondenzácia je skvapalnenie vodnej pary. K tomuto javu dochádza v miestach, v ktorých teplý a vlhký vzduch prichádza do styku so studenými povrchmi. Možno to vypozorovať napr. za dažďa na vnútornej strane skiel v automobiloch alebo na okuliaroch - v zime po vstupe do vyhriatej miestnosti.

Strešné okno je vzhľadom k svojmu umiestnenie a charakteru miestom, kde ku kondenzácii dochádza najskôr, čo signalizuje, že v miestnosti je príliš veľa vlhkosti.

 


Omezení výskytu kondenzace

Najväčší vplyv na obmedzenie kondenzácie má správne fungujúca ventilácia. Aby bol zaistený účinný odvod znečisteného vzduchu von z miestnosti, musí byť zaručený stály prívod čerstvého vzduchu cez otvorený ventilačný prieduch alebo netesnosti okien.

Kondenzácii na skle možno tiež obmedziť správnou inštaláciou vykurovacích telies (priamo pod strešným oknom) alebo zvisle vykonaným ostením pod oknom. Ak chcete pod oknom umiestniť parapet, je nutné medzi parapetom a stenou ponechať vhodnú medzeru.

 


Ventilační klapka

Ventilačná klapka montovaná v strešných oknách FAKRO zaručuje konštantný, regulovaný prívod čerstvého vzduchu pri zatvorenom okne.

Konštrukcia okennej kľučky s trojstupňovým uzatváraním umožňuje čiastočne pootvoriť okno s ponechaním medzery pre väčší prívod čerstvého vzduchu do interiéru.

Západka zabezpečuje blokovanie krídla v polohe pre umývanie okna.

Všetky strešné okná FAKRO sú vybavené tepelne izolačným zasklením s veľmi dobrými parametrami prestupu tepla.