Servisní služby FAKRO

Otázky a odpovede - servis


Výber strešných okien závisí na:

  • ploche presklenia a typu miestnosti,
  • sklonu strechy,
  • rozostupom krokiev.

Pri voľbe veľkosti a množstva okien je možné využiť našu kalkulačku.

Výběr střešního okna

 


Odporúčaná montážna výška strešných okien FAKRO je 120 cm od úrovne podlahy. Je však potrebné si uvedomiť, že čím vyššie nad podlahou bude okno namontované, tým lepšie presvetlí miestnosť. Preto sú okná FAKRO vybavené kľučkou v dolnej časti krídla pre ich pohodlné ovládanie.

 


V miestnostiach s periodicky zvýšenou vlhkosťou vzduchu, ako sú napr. kuchyne alebo kúpeľne, je vhodné použiť drevené strešné okná s polyuretánovým lakom alebo plastové strešné okná z viackomorových PVC profilov. Tieto okná majú zvýšenú odolnosť proti vlhkosti.

 


Nevyhnutným prvkom zaisťujúcim spojenie okna so strešnou krytinou je tesniaca lemovanie. Jedná sa o precízne navrhnuté systémové komponenty, ktoré umožňujú trvalé a tesné spojenie okna s povrchom strechy.

 


Všetky doplnky určené pre strešné okná FAKRO (ako vonkajšie, tak i vnútorné) je možné montovať po finálnych prácach v podkroví, nie je nutné inštalovať je spoločne s oknami.

 


Informácie o type a veľkosti okna sú uvedené na identifikačnom (typovom) štítku, ktorý je umiestnený v pravom hornom rohu krídla. Tento štítok uľahčuje identifikáciu výrobku - nielen typ a rozmer okna, ale aj výrobné číslo, ktoré umožňuje určiť napr. dátum výroby okna.

 


  Záručné listy k výrobkom FAKRO sú k dispozícii v elektronickej podobe  tu.

 


Pre čo najdlhšie bezproblémové užívanie strešných okien je nutné pravidelne vykonávať ich údržbu:

  • každých pár rokov premazať pánty vazelínou,
  • prelakovať okná akrylátovým lakom raz za 2 - 5 rokov v závislosti od prevádzkových podmienok,
  • pre zabezpečenie riadneho odtoku dažďovej vody sa raz ročne odporúča odstrániť lístie a iné nečistoty z tesniaceho lemovania.

Lakování okna

Promazání pantů

Čištění lemování