Okna do plochých střech Secure

Okná D_F Secure, D_C Secure

Okná do plochých striech Secure sú špeciálnou verziou okien so zvýšenou odolnosťou proti vlámaniu. Okná sú vybavené radom riešení majúcich vplyv na zvýšenie bezpečnostnej ochrany výrobku. Ako okná typu F (DMF DU6 Secure, DXF DU6 Secure), tak i okná typu C (DMC P4 Secure, DXC P4 Secure) spĺňajú európsku 2. bezpečnostnú triedu RC 2 podľa EN 1627.

Charakteristika

 • Rám okna do plochých striech je vyrobený z viackomorových PVC profilov vyplnených termoizolačným materiálom. Vďaka špeciálne navrhnutým tvarom profilov sa okná do plochých striech charakterizujú až o 16% väčšou plochou presklenia v porovnaní s riešeniami, ktoré ponúka konkurencia.
 • Okno do plochej strechy typu C je určené na montáž v strechách so sklonom 0-15 °, okno do plochej strechy typu F na montáž v strechách so sklonom 2-15 °. Okná môžu byť osadená na 15 cm vysokom montážnom ráme XRD, ktorý umožňuje zdvihnúť okno a namontovať ho napr. v zatrávnenej zelenej streche. Spojiť možno maximálne dva rámy XRD alebo tri rámy XRD / W.
 • Konštrukcia okien umožňuje použitie vonkajších i vnútorných doplnkov. Vonkajšia markíza chráni pred nahrievaním miestnosti, vnútorné doplnky pred prenikavým slnečným svetlom a majú dekoratívnu funkciu.
 • Záruka: 10 rokov na okná.


Zasklenie v oknách typu F

Vonkajší tvrdené reflexné sklo odráža slnečné žiarenie, vnútorné laminované má bezpečnostnú triedu P4A. V prípade rozbitia skla črepy nespôsobujú nebezpečenstvo, pretože zostávajú na fólii. Okno vo verzii Secure s energeticky úsporným zasklením DU6 s vnútorným laminovaným bezpečnostným sklom triedy P4A má súčiniteľ prestupu tepla pre celé okno Uw = 0,70 W / m2K podľa EN 14351-1.

Zasklenie v oknách typu C

Okno vo verzii Secure s energeticky úsporným zasklením P4 s vnútorným laminovaným bezpečnostným sklom triedy P4A má súčiniteľ prestupu tepla pre celé okno Uw = 1,2 W / m2K podľa EN 12567-2. Kupola môže byť číra D_C-C alebo mliečna D_C-M.

Okná sú dostupná vo verzii:

 • DMF Secure / DMC Secure - s manuálnym ovládaním pomocou ovládacej tyče, ktorá je súčasťou balenia; otvorenie krídla max. 30 cm.
 • DXF Secure / DXC Secure - neotvárateľné

 

 

 • DXF Secure


  DXF DU6 Secure
  • 0,70 W/m²K súčiniteľ Uw 0,5 W/m²K súčiniteľ Ug 34 dB súčiniteľ Rw 6H-18-4HT-18-44.4T, 6H-16-4HT-18-55.4T* zasklenie argón zasklenie vyplnené plynom + vonkajšie tvrdené sklo + vnútorné sklo odolné proti vlámaniu trieda 4 podľa EN 14351-1 priepustnosť vzduchu

  Neotvárateľné

 • DMF Secure


  DMF DU6 Secure
  • 0,70 W/m²K súčiniteľ Uw 0,5 W/m²K súčiniteľ Ug 34 dB súčiniteľ Rw 6H-18-4HT-18-44.4T, 6H-16-4HT-18-55.4T* zasklenie argón zasklenie vyplnené plynom + vonkajšie tvrdené sklo + vnútorné sklo odolné proti vlámaniu trieda 4 podľa EN 14351-1 priepustnosť vzduchu

  S manuálnym ovládaním pomocou tyče ZSD

 • DXC Secure


  DXC-C P4 Secure
  • 1,1 W/m²K súčiniteľ Ug 35 dB súčiniteľ Rw 1,2 W/m²K koeficient 4H-14-33.4T zasklenie argón zasklenie vyplnené plynom + vonkajšie tvrdené sklo + vnútorné sklo odolné proti vlámaniu trieda A3 podľa EN 1873:2005 priepustnosť vzduchu

  Neotvárateľné

 • DMC Secure


  DMC-C P4 Secure
  • 1,1 W/m²K súčiniteľ Ug 35 dB súčiniteľ Rw 1,2 W/m²K koeficient 4H-14-33.4T zasklenie argón zasklenie vyplnené plynom + vonkajšie tvrdené sklo + vnútorné sklo odolné proti vlámaniu trieda 4 podľa EN 1873:2005 priepustnosť vzduchu

  S manuálnym ovládaním pomocou tyče ZSD

 

* skladba zasklenia pre rozmer 120x120, 100x150, 140x140 a 120x220

Návody a podpora