Gardena Green Roof System - FAKRO

Gardena Systém zelenej strechy

Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech jSystém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami.

Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými strechami. Systém zelených striech v kombinácii s oknami určenými pre tento typ striech je jedinečným a ekologickým riešením v budovách s plochými streZelená strecha okrem estetických funkcií zlepšuje lokálnu mikroklímu,

- v lete chráni budovu pred vysokými teplotami,

-v zime zabraňuje tepelným stratám a zároveň znižuje náklady na vykurovanie a klimatizáciu,

- filtruje znečisťujúce látky zo vzduchu absorbovaním oxidu uhličitého a produkciou kyslíka,

- chráni povrch strechy pred mechanickým poškodením a poveternostnými vplyvmi (ako je UV žiarenie a krupobitie).

Okrem toho znižuje odtok dažďovej vody, zadržiava 90 % vody a znižuje potrebu jej vypúšťania do dažďovej kanalizácie.

Zelená strecha sa vyznačuje dlhšou životnosťou, väčšou zvukovou izoláciou a môže byť doplnkovým miestom na rekreáciu.

SYSTÉM GREEN ROOF SYSTEM je spoločným projektom spoločností Gardena a FAKRO. Ide o komplexné riešenie pre zelené strechy s oknami pre ploché strechy. V zelenej streche je možné použiť okná do plochých striech typu F, typ C, typ G a okno DXW. Zelená strecha v kombinácii s oknami do plochých striech je ekologickým a funkčným riešením, ktoré sa vyznačuje najvyššou kvalitou a životnosťou výrobku. SYSTÉM GREEN ROOF SYSTEM je spoločným projektom spoločností Gardena a FAKRO. Ide o komplexné riešenie pre zelené strechy s oknami pre ploché strechy. V zelenej streche je možné použiť okná do plochých striech typu F, typ C, typ G a okno DXW. Zelená strecha v kombinácii s oknami do plochých striech je ekologickým a funkčným riešením, ktoré sa vyznačuje najvyššou kvalitou a životnosťou výrobku. SYSTÉM GREEN ROOF SYSTEM je spoločným projektom spoločností Gardena a FAKRO. Ide o komplexné riešenie pre zelené strechy s oknami pre ploché strechy. V zelenej streche je možné použiť okná do plochých striech typu F, typ C, typ G a okno DXW. Zelená strecha v kombinácii s oknami do plochých striech je ekologickým a funkčným riešením, ktoré sa vyznačuje najvyššou kvalitou a životnosťou výrobku. SYSTÉM GREEN ROOF SYSTEM je spoločným projektom spoločností Gardena a FAKRO. Ide o komplexné riešenie pre zelené strechy s oknami pre ploché strechy. V zelenej streche je možné použiť okná do plochých striech typu F, typ C, typ G a okno DXW. Zelená strecha v kombinácii s oknami do plochých striech je ekologickým a funkčným riešením, ktoré sa vyznačuje najvyššou kvalitou a životnosťou výrobku. SYSTÉM GREEN ROOF SYSTEM je spoločným projektom spoločností Gardena a FAKRO. Ide o komplexné riešenie pre zelené strechy s oknami pre ploché strechy. V zelenej streche je možné použiť okná do plochých striech typu F, typ C, typ G a okno DXW. Zelená strecha v kombinácii s oknami do plochých striech je ekologickým a funkčným riešením, ktoré sa vyznačuje najvyššou kvalitou a životnosťou výrobku. SYSTÉM GREEN ROOF SYSTEM je spoločným projektom spoločností Gardena a FAKRO. Ide o komplexné riešenie pre zelené strechy s oknami pre ploché strechy. V zelenej streche je možné použiť okná do plochých striech typu F, typ C, typ G a okno DXW. Zelená strecha v kombinácii s oknami do plochých striech je ekologickým a funkčným riešením, ktoré sa vyznačuje najvyššou kvalitou a životnosťou výrobku.

Gardena Green Roof System - FAKRO

Gardena Green Roof System pozostáva z produktov najvyššej kvality:

  • Substrát strešný intenzívny GF-I
  • Substrát strešný ekstenzívny GF-E
  • Filtračná vláknina GRS 110
  • Difúzna vláknina GRS 190
  • Drenážna rohož GRS-D/2.0
  • Drenážna rohož GRS-D/4.0
  • Plastové lemovanie GF-O

 

 
 

 

 

Zelená strecha Extenzívna s oknom DXW

Zelená strecha Extenzívna s oknom DXW

Zelená strecha Intenzívna s oknom DXW

Zelená strecha Intenzívna s oknom DXW