Montážní rám XRD

Montážny rám XRD

Montážne rámy XRD, XRD / W sú určené pre okná do plochých striech. Umožňujú zdvihnúť okno nad plochú strechu o 15 cm. Skracujú na minimum čas potrebný na inštaláciu okien na strechách, na ktorých je nutné zdvihnúť výšku okna (napr. zelené alebo štrkové strechy). Rám XRD / A je určený pre okná typu F a typu G, zväčšuje montážny uhol o 3 °.

 • Univerzálna konštrukcia rámu XRD umožňuje skladať jednotlivé rámy na seba a vytvoriť tak vyššiu základňu pod okno. Položiť možno maximálne dva rámy na seba. Predĺžený prvok rámu, tzv. "Plutva", umožňuje spojiť základňu s hydroizoláciou strechy.
 • Rám XRD / W zaručuje väčšiu stabilitu a pevnosť základne pod oknom v porovnaní s bežným rámom XRD. Namontovať možno až 3 rámy XRD / W pod jedným oknom.
 • Profily zdvíhacieho rámu XRD, XRD / W sú vyrobené z recyklovaného materiálu (šedá farba), a preto je výrobok priaznivý k životnému prostrediu. Vnútro profilov je vyplnené termoizolačným materiálom (polystyrén). Rozdiel medzi rámamy je v použití impregnovaných drevených hranolov u XRD / W, ktoré sú prispôsobené komorám profilu rámu a zvyšujú jeho pevnosť.
 • Skosený rám XRD / A je určený na použitie u okien do plochých striech typu F a typu G v prípadoch, keď je sklon strechy menší ako 2 ° alebo keď je nutné zväčšiť uhol montáže okna. Rám je plne kompatibilný s montážnymi rámami XRD a XRD / W. Rám XRD / A pozostáva zo 4 drevených dielov, ktoré po zmontovaní tvoria klinový rám a zväčšuje montážny uhol okna o 3 °.
 • Rámy sú prispôsobené štandardným rozmerom okien do plochých striech. Možno ich vyrobiť aj v atypických rozmeroch.

Charakteristika

 • rám XRD je určený pre okná typu C, typu F, typu G a typu Z,
 • rám XRD / W je určený predovšetkým pre okná DXW, výlezové okná DR_ a výlez DRL alebo ako zostava 3 rámov na seba,
 • rám XRD / A je určený pre okná typu F a typu G,
 • rámy umožňujú zdvihnúť a namontovať okno napr. v zelenej streche; spojiť možno maximálne dva rámy XRD alebo tri rámy XRD / W,
 • široká ponuka rozmerov,
 • možnosť výroby atypických rozmerov.

 

Montážní rám XRD vč. ploutve

 

- predĺžený prvok rámu, tzv. "Plutva", umožňuje spojiť základňu s hydroizoláciou strechy.

Montážní rám XRD bez ploutve

 

- u vyššej konštrukcií rámu je nutné odstrániť prečnievajúcu časť - "plutvu", a položiť rámy na seba.

Montážní rám XRD/A

 

- skosený rám XRD / A sa montuje priamo pod oknom.

Návody a podpora