Zdieľať

Kontrolujeme situáciu

Vážení zákazníci,

v súvislosti s globálnym problémom spojeným s epidémiou koronavírusy spoločnosť FAKRO informuje, že nepretržite monitoruje dynamicky sa meniacej situácii a podniká príslušné kroky.

FAKRO ako svetový výrobca strešných okien sa zúčastňuje globálneho dodávateľského reťazca. Situácia v spoločnosti FAKRO je stabilný, vyrábame, prijímame objednávky a dodávame tovar v súlade s objednávkami. Snažíme sa napĺňať zmluvy s našimi partnermi. Zdravie a životy našich zamestnancov sú však našou najvyššou hodnotou. Preto neustále monitorujeme situáciu všade vo svete a sme pripravení na rôzne scenáre.

V záujme bezpečnosti našich zamestnancov a návštevníkov sme prijali ochranné opatrenia a zaviedli príslušné procedúry. Príkladom použitých obmedzenie je napr. Pozastavenie všetkých služobných ciest a návštev klientov až do odvolania. Zamestnanci vracajúci sa z delegácií, vrátane vodičov, majú zákaz pohybovať sa po areáli závodu. Interné a externé schôdzky nahradzujeme telekonferenciami. Poskytujeme e-mailové a telefonické konzultácie. Zamestnancov a partnerov, ktorí nám zabezpečujú kontinuitu v dodávkach surovín, vybavujeme ochrannými rúškami. Obmedzili sme tiež vnútorný pohyb zamestnancov. Okrem toho vo firme široko používame dezinfekčné prostriedky. Administratívnym pracovníkom postupne umožňujeme prácu formou home office a pracovníci vo výrobných divíziách plnia svoje úlohy v rámci zavedených postupov, ktoré zaručujú ich bezpečnosť.

Zároveň chceme využiť túto príležitosť a poďakovať všetkým zamestnancom, ktorí prichádzajú do práce a sú s nami v tomto ťažkom období. Sme si vedomí, že by všetci radšej zostali doma. O to viac si vážime tých, ktorí v záujme zachovania prevádzky spoločnosti a v záujme obmedzenia nevyhnutných negatívnych ekonomických dôsledkov vzniknutej situácie prejavujú zvláštne úsilie a odhodlanie.
 

Perfektný súlad
1970-01-01

Leto je v plnom prúde. Tí, ktorí odpočívajú na dovolenke, si užívajú slnečného počasia, ale mnoho ľudí zostáva v uzavretých priestoroch. Slnečné teplo je pre miestnosti neúprosné a veľmi je nahrieva, najmä cez presklené plochy. Preto inštinktívne hľadáme spôsob k ochladeniu.

viac