Etický kodex

Etický kódex FAKRO

Značka FAKRO, to nie je iba najvyššia kvalita výrobkov, ale predovšetkým najvyššia kvalita zamestnancov spoločnosti. Každý zamestnanec firmy je značkou FAKRO.

Chceme, aby každý človek kdekoľvek na svete pri stretnutí so zamestnancom Skupiny FAKRO vedel, s akou osobou koná. Konzistentné hodnoty, postoje a pravidlá správania sú vizitkou našej firmy.

Obraz spoločnosti FAKRO, ako eticky, legálne a riadne fungujúcej firmy, úzko súvisí s tým, akým spôsobom každý zo zamestnancov každodenne vykonáva svoje pracovné povinnosti. Zamestnanci FAKRO sú povinní rešpektovať zákony, vyhýbať sa konfliktom záujmov, chrániť majetok a zdroje firmy a tiež prejavovať úctu voči sebe navzájom, svojim zákazníkom, distribútorom a komunitám vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobí.

Náš spoločný záväzok k dodržiavaniu štandardov a etické obchodné rokovania nám umožňuje rozvíjať úspechy našej spoločnosti a upevňuje jej základy. 

 

 Etický kódex FAKRO