Ekologie

Ekológia

Hlavnou surovinou využívanou pri činnosti FAKRO je borovicové drevo, ktorého hodnota ako ekologického a zdravotne nezávadného stavebného materiálu je známa už po generácie.

Firma získava drevo z oblastí s plánovaným lesným hospodárstvom, čo znamená, že množstvo prírastkov drevnej hmoty je väčšie ako množstvo vyťaženého dreva.

Mladý porast absorbuje niekoľkonásobne viac oxidu uhličitého ako staré stromy, preto je vhodné les obnovovať. Uprednostňovanie výrobkov z dreva získavaného racionálnym spôsobom prispieva k zväčšeniu lesných plôch a tiež nám dáva šancu na život v ekologickom prostredí.

Drevo používané pri výrobe je uchovávané a sušené v automaticky riadených komorách s vlhkosťou max. 12%. Vďaka ekologickým peciam je zostava moderných sušiarní vyhrievaná teplom získaným zo spaľovania dreveného odpadu pochádzajúceho z výroby a vysoko energetickej vŕby z plantáží FAKRO. Využívanie a spracovanie prírodných zdrojov nám ukladá osobitnú zodpovednosť voči životnému prostrediu.

 

Starostlivosť o ochranu životného prostredia realizujeme cez:

  • vývoj a implementáciu výrobkov šetrných k životnému prostrediu
  • používanie ekologických technológií
  • minimalizáciu, likvidáciu odpadov
  • znižovanie emisií
  • obmedzenie hluku a vibrácií


Spoločnosť FAKRO, ako držiteľ certifikátu FSC® CoC, má právo označovať certifikované výrobky logom FSC. Certifikácia FCS CoC sa týka Kontroly pôvodu výrobku v reťazci dodávok drevnej hmoty. Zakúpením certifikovaných výrobkov prispievate k zodpovednému lesnému hospodárstvu vo svete.

Ekologie

 

Environmentálne vyhlásenie o produkte

V septembri 2018 získali drevené strešné okná FAKRO certifikát o udelení environmentálneho vyhlásenia typu III, EPD (Environmental Product Declaration), ktorý potvrdzuje vykonanie analýzy životného cyklu LCA (Life Cycle Assessment).

Základom environmentálneho vyhlásenia je analýza celého životného cyklu stavebného výrobku vypracovaná podľa metodiky LCA. Povinná metóda určovania environmentálne charakteristiky stavebného výrobku sa riadi normami EN 15804 + A1: 2014-04 a ISO 14025: 2010.

Environmentálne vyhlásenie typu III je najdôležitejšou deklaráciou predstavujúcou celý životný cyklus produktu, je to súbor kvantifikovaných údajov charakterizujúcich spotrebu energie a emisie v jednotlivých fázach existencie výrobku.

Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že výroba, vytváranie a používanie drevených strešných okien FAKRO má zanedbateľný dopad na životné prostredie a prebieha v súlade s prijatými environmentálnymi štandardmi a požiadavkami.

 EPD