FAKRO v prvom pasívnom kostele v Európe

Kostol na rown Szaflarské v Novom Targu je prvou stavbou tohto typu v Európe, postavený v pasívnom štandarde. Objekt je vybavený energeticky úspornými strešnými oknami FAKRO.

 

Iniciátorom využitia energeticky úsporných riešení v sakrálnej výstavbe sa stal Ján Karláku, farár farnosti, v ktorej sa kostol nachádza. Túto svätyňu navrhli architekti Tomasz Piszczek a Marcin Stelmach z architektonickej kancelárie Architektúra pasywny, ktorí sa špecializujú na pasívne stavby.

Objekt svojou formou nadväzuje na historický štýl regiónu a vďaka využitiu moderných technológií sa stal na dlhé roky výrazom hlbokej úcty k prírodným zdrojom Zeme.

Prezentovaný projekt svätyne je všeobecne vzaté extrémne energetickou úspornou pasívnou stavbou, s minimálnou spotrebou energie na jej vykurovanie. Budova je efektom spojenie miestnych kultúrnych tradícií a súčasných moderných trendov v navrhovaní štruktúry architektonických objektov.

Pasivní kostel

Tvar objektu bol vytvorený tak, aby sa minimalizovali tepelné straty vonkajšieho plášťa, a aby sa zabezpečili maximálne pasívne solárne zisky v chladnom období a zároveň ochrana interiéru v lete pred prehriatím. Inšpiráciou pri navrhovaní dizajnu sa stali tradičné drevené kostoly, v ktorých tvar strechy, odkvapov a klenby vyplýval z reálnej potreby chrániť budovu pred nepriaznivými účinkami vetra a atmosférických zrážok.

Na dosiahnutie pasívneho štandardu budovy boli použité verejne dostupné technologické riešenia a materiály, ktoré zaručujú dlhodobú ekonomiku prevádzky a tiež umožňujú získať trvalú a jedinečnú, esteticky hodnotnú architektúru.

Kostol je navrhnutý pre celkom cca 500 osôb a má rozlohu 1740 m2. Celý vonkajší plášť budovy bol navrhnutý v úrovni 0,1 W / m2K, čo je možné vďaka použitiu veľmi dobrých tepelne izolačných materiálov s nízkym súčiniteľom prestupu tepla.

Vykurovanie kostola je riešené nízkoteplotným podlahovým kúrením pomocou tepelného čerpadla s hlbinnými vrtmi. Navyše budova kostola využíva mechanickú ventiláciu s vysoko efektívnou rekuperáciou tepla na úrovni 85%.

"Pasívny kostol pre aktívnych veriacich" predstavuje novú, kvalitnú podobu kostola pre potreby modernej spoločnosti a takisto je víziou kostola pre 21. storočie, s ktorou sa veriaci radi stotožnia.