Druhy střešních oken

Výber typu okna

 

Kyvné okná

Kyvná okna

 

Kyvné okná sú základným typom strešných okien, zaisťujú vetranie a presvetlenie miestnosti. Otvárajú sa iba kyvne, maximálne v uhle 180 °, čo sa používa napr. pri umývaní vonkajšej tabule skla a na ovládanie ručnej markízy. Kyvné okná je možné vybaviť vnútornými a vonkajšími doplnkami.

Kyvné okno

 Okná so zvýšenou osou otáčania

Okna se zvýšenou osou otáčení

 

Os otáčania je umiestnená nad stredom okna, takže aj vysoká osoba môže voľne pristúpiť k okraju otvoreného okna. Okno poskytuje veľmi dobré presvetlenie a vetranie miestnosti, a tiež veľký výhľad. Spodná časť krídla (pod osou pántov) plní funkciu výklopného okna a horná časť poskytuje dodatočné presvetlenie. Jediné strešné okná na trhu, ktorá po namontovaní v streche so sklonom 39-43 ° spĺňajú požiadavky normy DIN 5034-1, podľa ktorej by sa spodný okraj okna mal nachádzať vo výške do 95 cm a horný okraj okna vo výške minimálne 220 cm nad podlahou . Okná so zvýšenou osou otáčania sa otvárajú kyvne; krídlo možné zablokovať po dobu čistenia v pootočenej polohe o 160 °. Okná možno vybaviť vnútornými a vonkajšími doplnkami ..

Okno se zvýšenou osou otáčení

Okná so zvýšenou osou otáčania
a dolným presvetlením

Okno se zvýšenou osou otáčení a dolním prosvětlením

 

Okno s dvoma krídlami v jednom ráme. Horné krídlo je kyvné a os otáčania je umiestnená nad stredom okna. Spodné krídlo je neotvárateľné a je vybavené bezpečným laminovaným zasklením. Okno nahrádza tradičnú zvislú zostavu dvoch okien nad sebou a ponúka vynikajúce presvetlenie miestnosti, veľmi dobré vetranie a obrovské zorné pole. Jediné strešné okno na trhu, ktoré po namontovaní v streche so sklonom 39-43 ° spĺňa požiadavky normy DIN 5034-1, podľa ktorej by sa spodný okraj okna mal nachádzať vo výške do 95 cm a horný okraj okna vo výške minimálne 220 cm nad podlahou . Horné krídlo sa otvára kyvne; krídlo možno zablokovať po dobu čistenia v pootočenej polohe o 160 °. Okná možno vybaviť vnútornými a vonkajšími doplnkami.

Okno se zvýšenou osou otáčení a dolním prosvětlením

 

Kyvno-výklopné okná

Výklopně-kyvná okna

 

Kyvno-výklopné okná okrem presvetlenia vetrania miestnosti poskytujú tiež voľný prístup k okraju okna a neobmedzený výhľad do okolia cez otvorené okno. Otvárajú sa dvoma spôsobmi:

  • výklopne v uhle 35 °, čo umožňuje prístup k otvorenému oknu a poskytuje neobmedzený výhľad,
  • kyvne, čo sa používa pri umývaní okien a na ovládanie markízy.

Kývno-výklopné okná možno vybaviť vnútornými a vonkajšími doplnkami.

Výklopně-kyvné okno

Panoramatické okná

Panoramatické okno

 

Panoramatické okno sa vyznačuje veľkými rozmermi, ktoré zaisťujú dobré presvetlenie a vetranie miestnosti, a tiež veľkým uhlom vyklopenia krídla, ktorý umožňuje výstup na strechu. Okno sa otvára:

  • výklopne v uhle 40 °, čo umožňuje prístup k otvorenému oknu a poskytuje neobmedzený výhľad,
  • výklopne až do uhla 68 ° - veľké rozmery a veľký uhol otvorenia krídla umožňujú pohodlný výstup na strechu alebo využitie okien na evakuačné účely,
  • kyvne, čo sa používa pri umývaní okien a na ovládanie markízy.

Panoramatické okná je možné vybaviť vnútornými a vonkajšími doplnkami.

Panoramatické okno

Balkonové okná

Balkonové okno

 

Balkónové okno je inovatívne, veľké strešné okno, v ktorom otvorené krídla vytvárajú balkón. Horné krídlo sa plynulo otvára výklopne nahor až do uhla 45 °. Spodné krídlo sa vysúva dopredu do zvislej polohy. Ak ich chcete zatvoriť, stačí len odistiť poistky, ktoré sa nachádzajú pri zábradlí na ráme okna. Bočné ochranné zábradlie je integrované do spodného krídla a vysúva sa spoločne s krídlom pri jeho otváraní. Počas zatvárania spodného krídla sa bočné zábradlie balkóna zasúva do okna a nevyčnieva tak nad úrovňou strešnej krytiny. Okno sa ovláda pomocou kľuky umiestnenej v dolnej časti horného krídla. Okno je vybavené systémom viacbodového uzatváranie bez tradičného protikusu kľučky. Po otočení kľučkou je krídlo zablokované na oboch stranách rámu.

Balkonové okno

 

Okná pre fasádne zostavy

Okna pro fasádní sestavy

 

Okná pre fasádne zostavy sa montujú v zvislej stene v kombinácii so strešnými oknami. Toto riešenie zaručuje veľmi dobré presvetlenie a vetranie miestnosti a výrazne zlepšuje očný kontakt s okolím. Otvárajú sa klasickým spôsobom na stranu (BD_) alebo sklopne (BVP). Okná BXP sú neotvárateľné. Okná pre fasádne zostavy možné vybaviť vnútornými doplnkami.

Okna pro fasádní sestavy

Termoizolačné strešné výlezy

Termoizolační výlezová okna

 

Termoizolačné strešné výlezy v sebe spájajú výhody strešného okna a výlezu, predstavujú ľahký a bezpečný výstup na strechu z obytných podkrovných miestností. Zaisťujú tiež presvetlenie a umožňujú vetranie miestnosti. Otvárajú sa výklopne na ľavú alebo na pravú stranu v uhle 90 °. Výlezové strešné okná je možné vybaviť vnútornými doplnkami.

Termoizolační výlezové okno