Umístění oken ve střeše

Umiestnenie okien v streche

Montážna výška okna

Veľmi dôležitým kritériom je výber montážnej výšky okien v ploche strechy. Predpisy a pokyny "označujú" miesto inštalácie strešného okna vo vhodnej výške od podlahy tak, aby mohlo optimálne plniť svoje funkcie.

 

V budovách s podlažím nachádzajúcim sa nižšie ako 25 m nad úrovňou terénu by vzdialenosť dolného okraja otváravého okna od podlahy mala byť najmenej 85 cm. Kým na podlažiach nachádzajúcich sa vyššie ako 25 m nad úrovňou terénu by táto vzdialenosť nemala byť menšia ako 110 cm. Je potrebné zdôrazniť, že čím vyššie od podlahy bude okno namontované, tým lepšie bude miestnosť presvetlená. V súlade s normou DIN 5034-1, bod 4.2.2 "by sa horná hrana priesvitnej plochy okna (alebo okien) mala nachádzať minimálne vo vzdialenosti 220 cm nad podlahou". Ďalším dôležitým aspektom je výška montáže strešných okien vybavených ventilačnou klapkou.

Výška montáže okna

 

 

Ventilační klapka

Podľa pokynov stavebného inštitútu ITB (Building Research Institute, č. 343/96) "... by ventilačné klapky mali byť inštalované vo výške najmenej 200 cm nad úrovňou podlahy, a to počítajúc od spodnej hrany ventilačnej klapky". V strešných oknách FAKRO je ventilačná klapka umiestnená v hornej časti rámu. Aby bolo okno namontované v súlade s predpismi, horný okraj okna by sa mal nachádzať vo výške 220 cm. Odporúčaná inštalácia okien FAKRO (dolná hrana okna) vo vzdialenosti 110 - 140 cm od podlahy spĺňa požiadavky stanovené predpismi, zaisťuje veľmi dobré presvetlenie miestnosti a zaručuje vizuálny kontakt s okolím. Použitie kľučky v dolnej časti strešných okien FAKRO umožňuje pohodlné ovládanie správne namontovaných okien. Inštalovanie okien v tejto odporúčanej výške umožňuje tiež umiestnenie štandardného vykurovacieho telesa pod oknom a riadne vykonanie vnútorného ostenia, čo zaisťuje správnu cirkuláciu vzduchu vo vnútri okenného výklenku, ktorá účinne obmedzuje riziko výskytu kondenzácie na strešnom okne.

 

Umiestnenie okna v streche

 

Pri rozhodovaní o umiestnení strešných okien musíme vziať do úvahy dôležité pravidlo, podľa ktorého lepšieho efektu presvetlenia miestnosti dosiahneme použitím niekoľkých menších okien umiestnených v rôznych bodoch strechy, ako pri použití jedného veľkého okna.

Umístění okna ve střeše

 

Výber veľkosti okna

Strešné okná vyberáme podľa:

  • plochy presklenia a typu miestnosti - správne presvetlenie miestností prirodzeným svetlom určuje pomer plochy okna (svetlá plocha rámu) k ploche podlahy. V prípade miestností určených pre pobyt osôb by mal tento pomer predstavovať aspoň 1: 8, zatiaľ čo v ostatných miestnostiach, v ktorých je denné svetlo vyžadované na iné účely, najmenej 1:12.
  • sklonu strechy - výška vyberaného okna závisí aj od sklonu strechy. Čím menší je sklon strechy, tým väčšia by mala byť výška okna.
  • rozstupy krokiev - strešné okná FAKRO sú vybavené univerzálnymi montážnymi uholníky, ktoré umožňujú montáž okien tak na latách, tak na krokvách. Pri výbere spôsobu montáže odporúčame vziať do úvahy nasledujúce odporúčania. Rozmer okna by mal zohľadňovať rozostupy krokiev, pretože to umožňuje jednoduchú a rýchlu montáž a zaručuje lepšiu stabililtu konštrukcie a stálosť spoja. Okno možno rýchlo, ľahko a trvalo namontovať tiež na latách, najmä vtedy, ak je rozstup krokiev väčší než šírka okna.

 

Montáž na krokvách

Montáž na krokvích

Montáž na latách

Montáž na latích

 

Pri montáži na latách môžeme počas montáže posúvať okno vo vodorovnom smere, vďaka čomu možno inštalované okno lepšie prispôsobiť profilu strešnej krytiny. Montáž na krokvách sa odporúča najmä pri výmene starých okien za nové, v už existujúcich strechách, a tiež ak sa v projekte počíta s oknami veľkých rozmerov. Ak je šírka okna väčšia ako rozstup krokiev, použijú sa výmeny v strešnej konštrukcii. Vodorovné latovanie výmen by malo byť umiestnené vo vzdialenosti 30 až 50 cm od spodného a horného okraja okna. Umožní to správne vykonať vnútorné ostenie okna (spodné kolmo, horné rovnobežne s podlahou).

 

Montáž na latách

Montáž na latích

Montáž na krokvách

Montáž na krokvích

Montáž na výmenách

Montáž ve výměně