Výzkum a vývoj

Výskum a vývoj

Vývoj vo firme FAKRO znamená rozvoj myšlienok a nápadov. Vo výskumnom a vývojovom centre pracuje viac ako 100 inžinierov, ktorí tieto nápady transformujú do inovatívnych riešení a nových výrobkov. FAKRO je autorom niekoľkých desiatok patentových prihlášok a stalo sa jednou z najviac inovatívnych firiem v odbore strešných okien. Originálne riešenie zlepšujú bezpečnosť výrobkov. Príkladom môže byť inovatívny systém spevnené konštrukcie okna topSafe, ktorý zvyšuje odolnosť strešného okna proti vlámaniu, a nové výrobky, ako napr. výklopno-kývne okno preSelect alebo okno so zvýšenou osou otáčania proSky, ​​určujú nové trendy v odvetví strešných okien.

FAKRO je firmou, ktorá do mnohých krajín sveta exportuje nielen svoje výrobky, ale aj kreatívne myslenie svojich konštruktérov. Týmto spôsobom FAKRO určuje nové smery v priemysle strešných okien vo svete.

Počas výskumu sú používané moderné zariadenia podporujúce projektovanie výrobkov. Technologicky vyspelá 3D tlačiareň, komora určená pre klimatické testy, kamera s termovíziou pre testovanie tepelných parametrov okien - to sú iba vybrané príklady využitia techniky pri navrhovaní inovatívnych výrobkov.