Systém kontroly kvality

Systém kontroly kvality

Systém kontroly kvality vo firme FAKRO integruje všetky činnosti zamerané na zabezpečenie vysokej kvality výrobkov v súlade s očakávaním zákazníkov, požiadavky európskych noriem a požiadavky rôznych certifikačných orgánov.

Moderné technológie, použitie efektívnych metód, nástrojov a techník riadenia výroby, jednotné pracovné postupy, školenia zamestnancov, neustále zlepšovanie výrobných procesov a pracovných podmienok zaisťujú nemennú vysokú kvalitu ponúkaných výrobkov.

Kontrola kvality je neoddeliteľnou súčasťou výrobného procesu. Kvalita výrobkov je overovaná vo všetkých fázach výroby v rámci kontroly vykonávané pracovníkmi výroby, v rámci kontroly vykonávané oddelením kontroly kvality, a tiež v rámci nezávislej kontroly vykonávané pravidelne rôznymi certifkačními autoritami.

V našich vlastných firemných laboratóriách vykonávame viac ako 70 rôznych kontrolných a meracích testov, ktoré umožňujú priebežne monitorovať kvalitu ponúkaných výrobkov. Týmto interným skúškam sú podrobené všetky materiály vstupujúce do výroby, rozpracovanej produkty počas výroby a tiež hotové výrobky.

Laboratóriá vybavené komorami imitujúcimi vietor, dážď, nízke teploty umožňujú testovať výrobky v extrémnych klimatických podmienkach.

Celý systém kontroly kvality firmy FAKRO je zameraný na zabezpečenie kvality a opakovateľnosti vyrábaných produktov, a tiež na zvýšenie dôvery a spokojnosti našich zákazníkov.