Kontakty na obchodný tím

Naši regionálny obchodní zástupcovia Vám v rámci celej Slovenskej republiky poskytnú odbornú pomoc pri výbere výrobkov FAKRO či informácie týkajúce sa ich montáže.

Obchodní zástupcovia - FAKRO

 

Roman Jendek

Vedúci pobočky Bratislava

Regionálny zástupca pre okresy:BA,PK,TT,HC,MA,PN,SE,SI​  (7)

r.jendek@anavek.sk

tel. (+421) 905 410 300

 

Rastislav Jakubík

Regionálny zástupca pre okresy: NR,GA,TO,LV,ZM,ZC​  (6)

r.jakubik@anavek.sk

tel. (+421) 905 538 770

 

Norbert Nyáry

Regionálny zástupca pre okresy: DS,NZ,GA,KN,SC,SA  (8)

n.nyary@anavek.sk

tel. (+421) 905 540 015

 

Lukáš Masný  

Vedúci pobočky Žilina

Regionálny zástupca pre kraj: ZA  (3)

l.masny@anavek.sk

tel. (+421) 915 776 862

 

Daniel Šebek

Regionálny zástupca pre kraj: TN  (5)

d.sebek@anavek.sk

tel. (+421) 905 589 555

 

Branislav Čief

Regionálny zástupca pre kraj: BB  (4)

b.cief@anavek.sk

tel. (+421) 915 930 641

 

Matúš Andruško

Regionálny zástupca pre kraje: PO, KE (1,2)

m.andrusko@anavek.sk

tel. (+421) 907 688 794

______________________________________________

Servisný technik FAKRO

Milan Hroš

m.hros@fakro.pl

tel. (+421) 911 410 300