Ekológia

Ekológia

Hlavnou surovinou využívanou firmou FAKRO je borovicové drevo, ktorého ekologická a zdravotná hodnota je známa storočia.

Firma získava drevo z oblastí s plánovaným lesným hospodárstvom, čo znamená, že nárast dreva je väčší ako jeho vyťažené množstvo.

Mladé stromy absorbujú niekoľkonásobne viac oxidu uhličitého v porovnaní so starými stromami, preto je účelné les obnovovať. Preferovanie výrobkov z dreva získavaného racionálnym spôsobom, ktorý prispieva k zväčšeniu plochy lesov a dáva nám šancu na život v ekologickom prostredí.

Drevo využívané vo výrobe je uchovávané a sušené v automaticky riadených komorách s vlhkosťou max. 12 %. Vďaka ekologickým peciam je zostava moderných sušičiek vykurovaná teplom vznikajúcim spaľovaním dreveného odpadu (pochádzajúceho z výroby) a vysoko energetickej vŕby z plantáží FAKRO. Využívanie a spracovávanie prírodných zdrojov nám dáva výnimočnú zodpovednosť voči životnému prostrediu.

 

Firma FAKRO získala oprávnenie na označovanie svojich výrobkov značkou FSC

O životné prostredie sa staráme týmito spôsobmi:
 

  • vývojom a zavádzaním výrobkov priateľských k životnému prostrediu
  • využíváním ekologických technológií
  • minimalizáciou, likvidáciou odpadov
  • znižovaním emisií
  • obmedzovaním hluku a vibrácií

 

 

 

Nakoľko je firma FAKRO vlastníkom certifikátu FSC®, má právo označovať certifikované výrobky logom FSC. Certifikácia FSC CoC sa týka Kontroly pôvodu výrobkov pozdĺž dodávateľského reťazca drevného materiálu. Nákupom certifikovaných výrobkov prispievate k zodpovednému lesnému hospodárstvu.