Ocenenia a vyznamenania

Ocenenia a vyznamenania

Aktivity firmy FAKRO sú veľmi oceňované, o čom svedčí aj dlhý zoznam ocenení, ako napr.:

 

"Hospodárska cena prezidenta Poľska"

 
Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP
("Hospodárska cena prezidenta Poľska")

Vysoká kvalita výrobkov a samotná činnosť firmy FAKRO boli už niekoľkokrát ocenené. Medzi týmito oceneniami a vyznamenaniami má čestné miesto Hospodárska cena prezidenta Poľska, ktorú FAKRO získalo dvakrát: v roku 2003 za "výnimočný prínos v budovaní prestíže poľskej ekonomiky na trhoch EU" a v roku 2011 "za prítomnosť na globálnom trhu".

 

 

 

 

 

Reklamný znak "Teraz Polska"

Reklamný znak
"Teraz Polska"
 
rok 1996

("Teraz Poľsko")

Wybitny polski eksporter" rok 2002  ("Vynikajúci poľský exportér")

"Wybitny polski eksporter"
rok 2002

("Vynikajúci poľský exportér")

 

Laureátov vyberali činitelia samosprávy jednotlivých regiónov a ocenili tak firmy, ktoré majú významný vplyv na rozvoj regiónu, sú dôležitými zamestnávateľmi a zapájajú sa do rozvoja miestnej komunity.

 

 

Ocenenie 2014       

Inštitúcia udeľujúca cenu

 

Valencia 2014          

Valencia 2014           

Ocenenie udelené na 56. Kongrese UFEMAT European Associaton of National Builders, Merchant Associations and Manufactures.
 

 

Pulz podnikania 

Laureát „Filary Polskiej Gospodarki” ("Základy poľského hospodárstva) a víťaz 1. miesta v ankete
         PULS BIZNESU
("Pulz podnikania")

 

Laureátov vyberali činitelia samosprávy jednotlivých regiónov a ocenili tak firmy, ktoré majú významný vplyv na rozvoj regiónu, sú dôležitými zamestnávateľmi a zapájajú sa do rozvoja miestnej komunity.

Ocenenie Superbrands 2014

Ocenenie
Superbrands 2014

Ceny Superbrands sú akoby Marketingový Oscar, oceňujú to, čo je najdôležitejšie: silu a výraznosť značky. Značka FAKRO bola nominovaná a ocenená nezávislou Radou značiek (porota) zložených z popredných podnikateľov, zástupcov marketingových inštitútov, reklamných agentúr a médií na Slovensku.

Exluzívne stolárske výrobky VIP 

Ocenenie v programe
Ekskluzywna Stolarka VIP

("Exluzívne stolárske výrobky VIP")

 

Pre získanie sošky VIP bolo potrebné prejsť overovacou procedúrou, ktorá je založená na vyplnení požadovanej dokumentácie, sprístupnení výsledkov testov a na podrobení sa vypočutiu odborníkov a architektov.

Stavebná značka roka 

Ocenenie v rebríčku Budowlana Marka Roku

("Stavebná značka roka")

                                                              

Prestížne vyznamenanie z odvetvia je udeľované podľa výsledkov rebríčka, ktorý je vytvorený na základa testov uskutočnených vo firmách z celého Poľska inštitútom ASM - Centrum testov a analýz trhu - experta v testovaní stavebného odvetvia.