FAKRO inspires - space for new visions!

Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”!

Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”!Šiesty ročník súťaže pre architektov „FAKRO – space for new visions” je ukončený. Súťaž opäť organizovala firma FAKRO, svetový výrobca strešných okien a podkrovných schodov spolu s medzinárodným časopisom pre architektov A10 a začala sa vo februári. Účastníci súťaže dostali zadanie: prevedenie koncepcie - vizualizácia architektonického projektu ľubovoľnej budovy s využitím výrobkov FAKRO.

Budova mala byť navrhnutá tak, aby jej realizácia bola možná pomocou dostupných technológií. Nebola to jediná požiadavka organizátorov súťaže. Architekt mal taktiež myslieť na to, aby bola budova plná svetla, funkčná, príjemná pre obyvateľov a vhodná i s ohľadom na životné prostredie. Termín odovzdania súťažných prác bol do 8. júna.

Do súťaže bolo zaslaných 60 súťažných prác z rôznych kútov sveta, ako napr.: Bielorusko, Španielsko, Česko, Poľsko, Taliansko, ďalej Thajsko, USA, Mexiko, Veľká Británia.

Koncom júna porota v zložení:

  • Indira Van't Klooster – šéfredaktorka časopisu A10,
  • Maarten Gielen - architekt, zakladajúci člen Rotor (spoločnosť združujúca ľudí zaoberajúcimi sa materiálmi v stavebníctve a v priemysle)
  • Sabina Sujew – manažér odd. exportu vo firme FAKRO  - sa stretla v Krakove v Malopoľskej regionálnej komore architektov RP, aby vybrala víťazov súťaže.

 

Zaslané projekty aj inovatívne použitie výrobkov FAKRO svedčia o veľkej kreativite architektov.

Porota mala ťažkú úlohu vybrať víťazov, avšak po búrlivej debate sa rozhodla udeliť nasledujúce ceny:

 

Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”!

1. miesto – James Furzer z Veľkej Británie

Cena - 5 000 EUR

Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”! Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”!

Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”!

Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”!
 

 

Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”!

Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”!

 

2. miesto – kolektív HOPE z Poľska       

Cena - 3 000 EUR

 

Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”!

Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”!Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”!

kolektív:
Bożena Dudek
Agata Surowiec
Mariusz Borek
Mirosław Czyszczoń
Małgorzata Woźniacka

 
Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”! Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”!
 

Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”!

 

 

3. miesto – Adam Phillip Kerechanin z USA

Cena - 2 000 EUR

Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”! Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”!
Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”! Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”!

 

Ocenenia:

Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”!

 

 

Carlos Gonzalez del Mazo
zo Španielska

 

 

 

 

 

Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”! Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”!
Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”!

Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”!

Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”!

 

 

 

Bumjin Kim z USA

 

 

 

 

 

 

Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”! Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”! Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”! Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”!

Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”!

 

 

Sara Safin Esfahani z Iránu

 

 

 

 

 

 

 

Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”! Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”!
Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”!  
Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”! Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”! Anna Ślimak a Monika Gitner z Poľska
Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”! Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”!
Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”! Poznáme víťazov súťaže „FAKRO – space for new visions”!

 

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme!

 

Pozývame Vás na účasť na ďalších ročníkoch súťaže a na sledovanie aktivít FAKRO.

Pozrite si správu poroty

 

 

FAKRO inspires - space for new visions!

https://www.facebook.com/FAKROidc

FAKRO inspires –space for new visions - Diskusie poroty

 Kontakt

   

idc@fakro.pl
FAKRO sp. z o.o.
ul. Węgierska 144 a
 33-300 Nowy Sącz

Poľsko