Ochrona przed przegrzewaniem

Ochrana pred prehrievaním

Štandardná ochrana pred prehrievaním kolektorov v prípade, keď dlhodobo nedochádza k odberu teplej vody.

 

Ako ochrániť solárny systém pred prehrievaním počas našej dlhšej neprítomnosti v dome (napr. počas dovolenky)?

Časté priehrievanie solárnej kvapaliny v kolektoroch, ku ktorému dochádza v prípade dlhšieho neodoberania teplej vody počas slnečných dní, spôsobuje jej rýchle opotrebovanie a je potrebná výmena. Takáto výmena je samozrejme spojená s ďalšími nákladmi. Stáva sa to najmä počas našich dovoleniek.

Práve pre zabezpečenie solárneho systému pred týmto javom bola riadiaca jednotka vo výrobkoch FAKRO vybavená funkciami, ktoré umožňujú predchádzať prehrievaniu a tým aj znehodnoteniu solárnej kvapaliny. Sú to: ochrana pred prehriatim solárnych kolektorov, nočné chladenie a tzv. prázdninový režim.

 

Ochrana pred prehrievaním kolektorov: solárny systém zohrieva vodu v zásobníka do užívateľom zvolenej teploty (obyčajne 45-50°), následne je obeh kvapaliny zastavený. Keď je funkcia ochrany zapnutá a teplota na kolektoroch prekročí 110°, tak napriek tomu, že voda je zohriata na užívateľom nastavenú teplotu, obeh bude znovu spustený a pokračuje až do chvíle zníženia teploty na kolektoroch pod 100°, alebo až do nahriatia vody v zásobníku na teplotu rovnajúcej sa maximálne prípustnej teplote, pri ktorej prekročení je funkcia deaktivovaná.

 

Nočné chladenie: vďaka zapojeniu čerpadlovej jednotky umožňuje táto funkcia ochladiť vodu v zásobníku, pretože simuluje normálnu spotrebu. Takto je možné nasledujúci deň znovu prijímať teplo z kolektorov. Táto funkcia je aktívna od polnoci až do ochladenia vody v zásobníku až na nastavenú „teplotu vypnutia chladenia“, alebo až do prekročenia časového intervalu, v ktorom je funkcia aktívna.

 

Prázdninový režim: (táto možnosť je dostupná iba pri výbere schémy č. 3, 4, 5). Funkcia umožňuje vypnúť prídavné ohrevné telesá pripojené k riadiacej jednotke v časovom intervale uvedenom užívateľom. Navyše tento prázdninový režim vyvoláva zapnutie funkcie nočného chladenia.

Aktívny prázdninový režim je signalizovaný nápisom na displeji DOV. striedavo so schémou solárneho systému na hlavnom displeji riadiacej jednotky.