Świetliki rurowe

Tubusové svetlovody

Slnko v celom dome

Denne potrebujeme pobudnúť aspoň 30 minút na prirodzenom dennom svetle bez slnečných okuliarov, pretože žiadne umelé osvetlenie nedokáže nahradiť blahodárny vplyv slnečných lúčov na ľudský organizmus.

 

Tubusové svetlovodyAk chceme zabezpečiť prístup denného svetla do miestností, ktorých konštrukcia neumožňuje zabudovanie strešných alebo fasádnych okien, optimálnym riešením sú tubusové svetlovody LightTunnel. Cez tubusový svetlovod preniká dovnútra domu prirodzené svetlo rozjasňujúce interiér. V ďalších miestnostiach predstavuje dodatočný zdroj svetla, pričom pomáha šetriť elektrickú energiu.


Množstvo svetla prenikajúceho do miestnosti cez tubusové svetlovody je podmienené predovšetkým intenzitou slnečného žiarenia mimo budovy. Čím väčšie množstvo svetla dopadá na kupolu svetlovodu, tým viac svetla ním prechádza dovnútra domu. Nižšie zobrazený graf ukazuje celkové množstvo denného svetla (lm) v závislosti od mesiaca a oblačnosti meranej pri kupole svetlovodu. 

 

 

Slnečné svetlo
Veľmi dôležitým faktorom rozhodujúcim o množstve prenikajúceho svetla je umiestnenie svetlovodu v streche.

 

Pri plánovaní miesta montáže svetlovodu je potrebné zohľadniť nasledujúce odporúčania:

  • je vhodné umiestniť kupolu svetlovodu na južnej, najslnečnejšej časti strechy a vyhýbať sa tieneným miestam,
  • zaviesť svetlovodný tubus čo najkratšou a najjednoduchšou cestou, čo zaručí väčšie množstvo dopadajúceho svetla,
  • zabudovať tubus tak, aby bol maximálne napnutý (svetlovod s ohybným svetlovodným tubusom). 

 

Pri výbere počtu a veľkosti svetlovodov do miestnosti je potrebné zohľadniť:

  • veľkosť a tvar miestnosti a najmä výšku,
  • spôsob rozmiestnenia svetlovodov,
  • farby a štruktúru povrchu stien, stropu a dlážky,
  • plánované rozmiestnenie nábytku a vybavenia bytu (v závislosti od typu určenia úžitkových priestorov).

 

Svetlovod SLT 350 SLT 550 SRT 250 SRT 350 SRT 550
Plocha 7 m² 16 m² 8 m² 12 m² 27 m²

 

Świetlik Schéma znázorňuje zjednodušené rozloženie intenzity svetla pod difúzorom svetlovodu v štandardnej miestnosti bez okien, kde je svetlovod zabudovaný v strede miestnosti.
Świetlik V rovnakej miestnosti bez okna môže byť asymetrické rozvrhnutie využité iba v prípade potreby lepšieho osvetlenia určitej plochy (kancelársky stôl s počítačom) v danej miestnosti. V ostatných prípadoch je tento systém neúčelný, ba dokonca nevhodný.
Świetlik V závislosti od potrieb používateľa, farby stien (čiže možností rozptylu a odrazu svetla) alebo rozmiestnenia nábytku je to základná schéma umiestnenia svetlovodu v miestnosti s oknom. Rohové zóny vzhľadom na dva rôzne zdroje denného svetla nemajú v tomto systéme väčší význam a sú dosť dobre presvetlené. Osadenie svetlovodu príliš blízko k stene oproti oknu môže viesť k zníženiu celkovej koncentrácie svetla v strede miestnosti.