Kołnierze uszczelniające

Modulový systém zostáv

Opis

Modułowy system zespoleńSystém zostáv je predpripraveným riešením tesniacich lemovaní na spájanie okien do zostáv: horizontálnych, zvislých a v blokoch. V systémoch zostáv je vzdialenosť medzi oknami horizontálne i zvisle štandardne 10 cm. V prípade montáže vonkajších roliet na oknách, ktoré sú namontované jedno nad druhé, je potrebné ponechať medzi oknami vzdialenosť aspoň 20 cm.
Modulový systém zostáv FAKRO pozostáva zo siedmich modulov, pomocou ktorých je možné realizovať každú typickú zostavu. Modul je samostatný a riadne označený prvok lemovania určený na zodpovedajúce miesto v zostave.

Umiestnenie modulov v zostave

 

samostatný modul horizontálna zostava B2/1
Pojedynczy moduł Zespolenie poziome B2/1

 

horizontálna zostava B4/1

Zespolenie poziome B4/1

 

zvislá zostava B1/2 zostava v bloku B2/2
Zespolenie pionowe B1/2 Zespolenie blokowe B2/2

 

zostava v bloku B3/2

Zespolenie blokowe B3/2

Lemovanie v medi a titán-zinku

Lemovanie v medi a titán-zinku

cena na vyžiadanie

Lemovanie v medi a titán-zinku

cena na vyžiadanie

Návody