Kołnierze uszczelniające

Tesniace lemovanie ESV DUO, EZV-A DUO

Opis

Kołnierz uszczelniający ESV DUO, EZV-A DUOTesniace lemovanie DUO je špeciálne riešenie umožňujúce horizontálne spojenie dvoch strešných okien využitím pomocnej krokvy XR_. Lemovanie E_V 18 DUO umožňuje montáž strešných okien v minimálnej vzdialenosti medzi oknami (18 mm) v horizontálnej zostave využitím pomocnej krokvy XR_18. V prípade použitia vonkajších roliet je potrebné použiť lemovanie E_V 40 DUO, pri ktorom je vzdialenosť medzi oknami 40 mm. Na spojenie okien zvnútra sa používa pomocná krokva XR_40.

Tesniace lemovanie DUO má v hornej i dolnej časti jeden spoločný prvok spájajúci dve okná - časti predstavujú jeden celok. Lemovania sú dostupné pre ploché krytiny ESV DUO a taktiež pre profilované krytiny EZV-A DUO.
V ponuke je aj pomocná krokva XR_100, ktorá umožňuje montáž okien vo vzdialenosti 100 mm. Pri takejto zostave sa používa štandardný modulový systém zostáv, ktorý pozostáva z napr. KSV-1 a KSV-3, alebo KZV-P-1 a KZV-P-3. Výber závisí od použitej strešnej krytiny.

 

 

Konštrukcia lemovania

Lemovanie sa skladá zo štyroch základných častí (samostatný dolný diel spájajúci dve okná, dve bočné a jedna samostatná horná časť pre obe okná). Dolná časť lemovania je ukončená tvarovateľným pásom s plastickým lepiacim materiálom pre tesné spojenie lemovania k strešnej krytine. Lemovanie EZV DUO má z výroby pripevnené tesniace kliny, ktoré chránia pred zanesením peľom, lístím a snehom. Navyše je vybavené odvodňovacími kanálikmi pre odvod kondenzátu vodných pár mimo okna.

 

 

Schemat kołnierza uszczelniającego ESV DUO, EZV-A DUO

Prvky lemovania


1 – horná časť lemovania pre zostavu
2 – dolná časť lemovania pre zostavu s tvarovateľným pásom
3 – bočné časti lemovania pre zostavy s tesniacimi klinmi
4 – odvodňovací horný kanálik
5 – profil spájajúci okná
 

Lemovanie v medi a titán-zinku

Lemovanie v medi a titán-zinku

cena na vyžiadanie

Lemovanie v medi a titán-zinku

cena na vyžiadanie