Kołnierze uszczelniające

Lemovanie pre hrebeňové zostavy ERN-H, ERV-S, ERV-Z, ERV-L

Opis

Kołnierze do zespolenia kalenicowego ERN-H, ERV-S, ERV-Z, ERV-LHrebeňové zostavy  dávajú možnosť spojiť strešné okná v strešnej krytine z náprotivných strán hrebeňa.   Okná sú prepojené hornou časťou tesniaceho lemovania. Hrebeňové zoskupenie umožňuje osvetlenie miestnosti prirodzeným svetlom.  Vytvára unikátny pocit z presvetlenia podkrovných miestností  a nezabudnuteľný pohľad na nočnú oblohu. V prípade nevýhodnosti ovládať okná ručne sa môže namontovať systém elektrického ovládania. Z dôvodu umiestnenia okna v najvyššom mieste strešnej konštrukcie je vnútorná vlhkosť v tomto mieste najvyššia, preto výrobca odporúča použitie strešných okien so zvýšenou odolnosťou proti vlhkosti FTU-V.
Okná v hrebeňovom zoskupení sa montujú v streche so sklonom od 15°do 55°, pričom vnútorný uhol zostavy má byť v rozmedzí od 70° do 150°.
Tesniace lemovanie pre hrebeňové zostavy môžu byť vyrobené z hliníka, medeného alebo titán-tinkového plechu.


V závislosti od typu krytiny a montážnej hĺbky sú vyrábané rôzne typy tesniaceho lemovania pre hrebeňové zostavy:

  •  pre montážnu hĺbku N (+3 cm): ERN-H,
  •  pre hĺbku V (0): ERV-S, ERV-Z, ERV-L.
 

 

Konštrukcia lemovania

Lemovanie sa skladá z dvoch tesniacich lemovaní pre strešné okná (bez horných častí a žliabkov) a z univerzálnej časti, ktorá spája dve strešné okná pri hrebeni strechy.

Schemat kołnierza do zespolenia kalenicowego ERN-H, ERV-S, ERV-Z, ERV-L

 

Prvky lemovania


1 — dve lemovania pre strešné okná (bez horných častí a bez žliabkov)
2 — časť spájajúca dve okná
3 — špaleta hrebeňového spojenia S < 300

Lemovanie v medi a titán-zinku

Lemovanie v medi a titán-zinku

cena na vyžiadanie

Lemovanie v medi a titán-zinku

cena na vyžiadanie

Cenník

Každá objednávka je realizovaná individuálne.