Odvod dymu z miestností ako gravitačný systém odvodu dymu a tepla - FAKRO

Charakteristika

Použitie systému

Dym vznikajúci pri požiari je obrovským rizikom pre zdravie a životy ľudí. Viac ako 90% obetí požiaru umiera z dôvodu udusenia a nie pre vysokú teplotu či kontakt s ohňom, ako sa vo všeobecnosti predpokladá.

Dym a sálavé teplo je príčinou veľkých materiálnych škôd v horiacich budovách. Pri použití vhodných systémov na odvod dymu a tepla je možné výrazne obmedziť riziká vznikajúce ich koncentráciou. Okno pre odvod dymu FSP ovládané riadiacim systémom s centrálou a poplašnými spínačmi tvoria tzv. gravitačný systém odvodu dymu a tepla. Systém sa používa vo verejných budovách (najmä na schodiskách, v bytových domoch, v hoteloch a pod.).
 

Schemat instalacji systemu odprowadzania dymu i ciepła w budynku

 

 

 

 

Schéma systému na odvod

dymu a tepla z budovy

Budynek bez systemu  podczas pożaru

Budova bez systému 
počas požiaru

   

Okno oddymiające FSPSystém umožňuje automatické alebo manuálne otvorenie okna pre odvod dymu, ktoré z miestnosti odvádza nadbytočné teplo, dym a toxické plyny vznikajúce pri požiari. Použitie systému zvyšuje bezpečnosť obyvateľov, nakoľko umožňuje zachovať únikovú cestu bez dymu a prispieva k lokalizovaniu zdroja požiaru a uhaseniu ohňa.

Senzor po objavení dymu vysiela signál do centrály, ktorá následne automaticky spúšťa elektromotory otvárajúce okno.

V prípade skoršieho, napr. vizuálneho spozorovania požiaru, je možné okno na odvod dymu otvoriť poplašným požiarnym tlačidlom RT45.

Systém taktiež umožňuje každodenné vetranie miestnosti otvorením okna prepínačom vetrania LT84U. Po uplynutí naprogramovaného obdobia sa okno automaticky zatvorí.

Do systému je možné pripojiť senzor dažďa ZRD, ktorý zatvára okno počas dažďa. V prípade požiaru signál zo senzora nemá vplyv na ovládanie okna.

 

Gravitačný systém odvádzania dymu a tepla

Grawitacyjny system od prowadzania dymu i ciepła

Časti zostavy

Symbol

 

Názov zariadenia

Druh napájacieho kábla
1.RZN 4402K

Riadiaca centrála so záložným zdrojom pre 1 okno

napájací kábel (2 x 1mm²)
1.RZN 4404K

Riadiaca centrála so záložným zdrojom pre 2 okná 

napájací kábel (2 x 1,5mm²)

1. RZN 4408K

Riadiaca centrála so záložným zdrojom pre 4 okná napájací kábel (3 x 2,5mm²)

2. FSP P1

Okno pre odvod dymu

elektrický kábel (3 x 1 mm²)

3. RT 45

Poplachový požiarny spínač elektrický kábel (6 x 1 mm²)
4. LT 84U Prepínač vetrania

elektrický kábel (3 x 1 mm²)

5.OSD 23

Senzor dymu

elektrický kábel (2 x 1 mm²)
6. ZRD

Senzor dažďa

elektrický kábel (2 x 1 mm²)

Inštalácia

Pripojenie systému spočíva v pripojení napájania 230V AC k riadiacemu systému s centrálou a následne zodpovedajúcimi káblami k ostatným prvkom systému. (Prierezy káblov sa nachádzajú pri názvoch prvkov v tabuľke). Dĺžka potrebných elektrických káblov závisí od rozmiestnenia jednotlivých častí systému. Schéma elektrických spojení sa nachádza v návode na montáž riadiacej centrály. Inštalácia systému na odvod dymu by mala byť prevedená kvalifikovanou osobou s osvedčením o prevádzke zariadení (el. oprávnenie do 1 kV). Bezporuchovosť a funkčnosť systému by sa mala kontrolovať každých 6 mesiacov. Všetky časti systému ponúkané firmou FAKRO majú certifikáty a sú vyhovujúce na použitie v stavebníctve. 

Charakteristika

  • odvod dymu a tepla pri požiari;
  • automatické alebo manuálne otváranie okna na odvod dymu FSP pri požiari;
  • zvýšenie bezpečnosti obyvateľov;
  • vetranie budovy a automatické zatváranie okna po uplynutí nastaveného času.