Sterowanie jednokanałowe

Jednokanálové ovládanie

Zabezpečuje ovládanie jednej funkcie v jednom alebo v niekoľkých prijímačoch súčasne.

Systém umožňuje ovládanie jedného prijímača (okno so servomotorom, žalúzia, vnútorná alebo vonkajšia roleta) pomocou jednokanálového ovládača (nástenná klávesnica ZWG1). Použitím takéhoto riešenia môžeme taktiež realizovať súčasne ovládanie viacerých (rovnakých) prijímačov. Diaľkovým ovládačom ZWP10 je možné ovládať rovnako jedno zariadenie, ako aj viacero zariadení súčasne. Jedným nástenným prepínačom i jedným diaľkovým ovládačom je možné ovládať do 231 prijímačov súčasne.

 

jednokanálové ovládanie

Inštalácia

Pripojenie zostavy spočíva v privedení napájania 230VAC k servomotoru ZWS230 dvojžilovým káblom 2 x 1mm2. Senzory zmeny
počasia pripájame k modulu ZWMP káblami: ZRD 3x0,25mm2, ZWD 2x0,25mm2. O množstve potrebného kábla rozhoduje zákazník v závislosti od potreby. Podrobná schéma elektrického napájania je uvedená v návode na montáž elektrického doplnku.
Ovládač ZWG1 sa montuje na stenu alebo iný rovný povrch pomocou skrutiek dodaných v súprave pre montáž alebo pomocou
obojstrannej samolepiacej pásky. Ovládač ZWG1 je možné umiestniť aj na inom ľubovoľnom mieste, keďže je napájaný z batérií
3V DC.
Za účelom ovládania okien a doplnkov FAKRO iným systémom je potrebné použiť adaptačný modul ZWMA.