Sterowanie elektryczne

Elektrické ovládanie

Z-Wave bezdrôtový kontakt

Strešné okná v dnešnej dobe predstavujú nevyhnutný prvok
súčasného stavebníctva. Rôznorodosť konštrukcií a tiež parametrov
okien spôsobuje, že sa môžu použiť vo všetkých
druhoch priestorov a plniť rôznorodé funkcie. Čoraz
väčšiu popularitu získavajú taktiež zariadenia na
elektrické ovládanie umožňujúce diaľkové otváranie
a zatváranie okien, ako aj ovládanie na nich namontovaných
vnútorných a vonkajších doplnkov.

 

Z-Wave bezdrôtové ovládanieFirma FAKRO, jedna z najinovatívnejších firiem v Poľsku, zaradila medzi svoje elektrické výrobky revolučný systém bezdrôtovej rádiovej komunikácie Z-Wave.

Z-Wave je bezdrôtový rádiový protokol používaný pre komunikáciu domácich elektrických zariadení. Slúži pre pripojenie elektrického vybavenia na jednu sieť, napr.: osvetlenie, termostaty, alarmy, počítače, telefóny, klimatizácia, ako aj elektrické ovládanie okien a roliet. Do siete je možné pripojiť všetky elektrické zariadenia, ktoré majú modul systému
Z-Wave.
 

V súčasnosti je na celom svete v systéme Z-Wave zoskupených viac ako 200 výrobcov elektrických zariadení pre domáce použitie (medzi inými Intel, Panasonic, Apple, General Electric). Systém Z-Wave sa používa aj v zariadeniach využívaných v stavebníctve, napr. v strešných oknách FAKRO, v garážových bránach Wayne-Dalton, vo vykurovacích systémoch Danfoss alebo zariadeniach pre osvetlenie Osram, preto je možné systém použiť už počas etapy výstavby domu. Na trhu je dostupných veľa výrobkov s touto technológiou. Všetko je ovládané pomocou jedného diaľkového ovládača. Tlačidlá diaľkového ovládača umožňujú vytvorenie vlastného „scenára“. Napríklad - pri odchode z domu pomocou jedného tlačidla môžeme zatvoriť strešné okná, vypnúť svetlo, vypnúť audio sústavu, zatvoriť bránu a aktivovať alarm.

Každý elektrický výrobok vyrobený firmou FAKRO obsahuje vlastný elektronický modul s použitím čipu Z-Wave. Umožňuje to vytvorenie bezdrôtovej siete a ovládanie výrobkov s modulom Z-Wave pomocou bezdrôtovej klávesnice, diaľkového ovládača a v budúcnosti taktiež cez mobilný telefón alebo internet. Do siete Z-Wave môžu byť pripojené okná Z-Wave, štandardné okná vybavené servomotorom s modulom Z-Wave, vonkajšie rolety ARZ Z-Wave, ako aj vnútorné doplnky AJP Z-Wave, ARF Z-Wave a ARP Z-Wave. Systém Z-Wave je jednoduchý na inštaláciu, jednoducho sa rozširuje a ovláda v každej etape prevádzky budovy. Inštalácia systému nevyžaduje použitie žiadnych centrál alebo komunikačných káblov medzi elektrickými zariadeniami,
čo značne znižuje náklady a čas montáže a taktiež zaisťuje maximálne pohodlie pri používaní systému. Je určený rovnako pre novostavby, ako aj pre už existujúce objekty.

 

Popis činnosti systému

Činnosť systému Z-Wave je založená na
tom, že vysielanie signálu prebieha „vyznačením
trasy“. Pre prenos rádiových vĺnZ-Wave bezprzewodowy kontakt vyslaných z ovládacieho zariadenia (napr. diaľkového ovládača) je trasa vyznačovaná takým spôsobom, aby sa povel určite dostal do príslušného zariadenia a bol vykonaný.


Realizácia sa deje pomocou vyžiadania potvrdenia prijatia povelu zariadením vydávajúcim príkazy, v tomto prípade diaľkového ovládača. Potvrdenie je vysielané zariadením, ktorému je povel určený.
Ak sa na trase prenosu rádiových vĺn nachádza
prekážka a signál sa nemôže dostať do zariadenia, ktorému je povel určený, systém Z-Wave vyhľadáva „nové cesty“ k danému zariadeniu.

Nová trasa vedie cez iné zariadenia nachádzajúce sa v sieti Z-Wave. Na tom je založená spoľahlivosť tohto systému. Vďaka tomu môže mať protokol Z-Wave neobmedzený dosah, nakoľko na prenos rozkazov používa iné zariadenia napojené do siete, čím taktiež
znižuje spotrebu energie.

Celý protokol Z-Wave sa nachádza v jednom malom čipe. Základný čip Z-Wave okrem iného obsahuje: procesor, flash pamäť,
rádiový vysielač a rádiový prijímač.