vonkajšie doplnky 8-krát účinnejšie ako vnútorné

 

 

Vonkajšie doplnky

Ukryte sa pred horúčavou...


Ktoré doplnky chránia najlepšie pred nahrievaním miestnosti?
V súlade s normou DIN 5034-1 je potrebné chrániť miestnosti pred nadmerným nahrievaním slnečným žiarením nie pomocou vnútorných doplnkov, ale práve pomocou vonkajších (markízy, predokenné rolety).

 

Firma FAKRO s cieľom zdokonaliť svoje výrobky a v snahe zabezpečiť komfort svojich zákazníkov analyzuje účinnosť ochrany pred prehrievaním pomocou rôznych protislnečných clôn.  Z tohto dôvodu boli postavené rovnaké pokusné umiestnenia okien, kde sa identicky skúmal účinok slnečného žiarenia na rovnaký typ strešných okien. Experiment sa vykonal pri zatvorených oknách. Teplota bola meraná na rôznych miestach, meter nad podlahou. Na oknách boli namontované rôzne doplnky a výsledok experimentu je uvedený na nákrese.

 

 

Vyššie uvedené výsledky prieskumu jednoznačne dokazujú, že vonkajšie doplnky (roleta a markíza) najlepšie chránia pred ťaživou horúčavou zvonku. Berúc do úvahy efekt tepelnej ochrany, cenu a jednoduchosť montáže, optimálnou protislnečnou clonou je vonkajšia markíza. Vnútorné doplnky v obmedzenej miere chránia pred teplom a ich hlavnou úlohou je dekorácia interiéru a regulácia množstva svetla prenikajúceho do miestnosti.

vonkajšie doplnky graf

 

Priepustnosť slnečnej energie:

  • 1- okno bez clony g = 61% ( 0,61) podľa EN 410
  • 2- okno s vnútornou zatemňujúcou roletou g = 37% (0,37) podľa EN 13363-1
  • 3- okno s markízou (v závislosti od materiálu) g = 4-14% (0,04 − 0,14) podľa EN 13363-1

Przepuszczalność energii słonecznej

1                                                      2                                                    3

 

Vonkajšia markíza chráni pred horúčavou až 8-krát účinnejšie ako vnútorná zatemňujúca roleta.

Vonkajšia markíza namontovaná s vnútorným doplnkom na jednom strešnom okne FAKRO tvorí zostavu doplnkov zabezpečujúcu najvyšší komfort bývania v podkroví, keďže chráni pred teplom, svetlom a doplnkovo skrášľuje miestnosť.