Rodzaje okien dachowych

Výber typu okna

Kyvné okná

 Okná so zvýšenou osou otáčania

Okná so zvýšenou osou otáčania s dolnou nadstavbou

Okna obrotowe  Okno o podwyższonej osi obrotu Okno o podwyższonej osi obrotu z naświetlem dolnym

Kyvné okná sú základným typom strešných okien umožňujúce presvetlenie a prevetrávanie miestností. Tento typ je otváraný len kyvným spôsobom. Maximálne pretočenie krídla o 180° umožňuje umytie vonkajšieho skla a obsluhu vonkajšej markízy. Kyvné okná môžu byť ľubovoľne vybavené vonkajšími a vnútornými doplnkami.

 

 

 

 

 

 

Os otáčania je umiestnená nad polovicou výšky okna, takže aj vysoká osoba môže podísť k okraju okna. Okno zabezpečuje veľmi dobré presvetlenie a vetranie a zároveň aj široký výhľad. Dolná časť krídla má úlohu výklopného okna a horná predstavuje dodatočné presvetlenie. Strešné okno na trhu, ktoré po namontovaní v streche s uhlom sklonu 39˚- 43˚ spĺňa podmienky normy DIN 5034-1, v súlade s ktorými dolný okraj okna má byť vo výške min. do 95 cm a horný okraj okna min. 220 cm od podlahy. Okná so zvýšenou osou otáčania sú otvárané kyvne a blokované na umytie pri uhle 160°. Okno môže byť vybavené vnútornými a vonkajšími doplnkami.

V jednom ráme okna FDY-V sú osadené dve krídla. Horné krídlo je kyvné a os otáčania sa nachádza nad polovicou výšky okna. Dolné krídlo je neotvárateľné a vybavené bezpečnostným laminovaným sklom. Okno nahrádza tradičné vertikálne spojenie dvoch okien, ponúkajúc tak dokonalé presvetlenie, veľmi dobré vetranie a obrovský výhľad.
Strešné okno na trhu, ktoré po namontovaní v streche s uhlom sklonu 30˚- 43˚ spĺňa podmienky normy DIN 5034-1, v súlade s ktorými dolný okraj okna má byť vo výške min. do 95 cm a horný okraj okna min. 220 cm od podlahy. Horné krídlo je otvárané kyvne a blokované na umytie pri uhle 160°. Okno môže byť vybavené vnútornými a vonkajšími doplnkami.

Okna obrotowe

Okno o podwyższonej osi obrotu

Okno o podwyższonej osi obrotu z naświetlem dolnym

 

Kyvno-výklopné okná

 

Panoramatické okná

 

Balkónové okná

Okna uchylno-obrotowe Okno panoramiczne Okno balkonowe

Okná kývno-výklopné poskytujú okrem presvetlenia taktiež neobmedzený prístup k oknu. Toto prevedenie umožňuje širší výhľad von vďaka možnosti vyklopenia okenného krídla. Otvorenie môže prebiehať dvoma spôsobmi: 

 ♦ výklopným ( do 35°), ktorý  umožňuje neobmedzený prístup k oknu, 
 ♦ kyvným pre umytie okna, údržbu a pod.

Kývno-výklopné okná môžu byť vybavené vybranými vonkajšími a ľubovoľnými vnútornými doplnkami.

Panoramatické okná sú charakteristické svojou veľkosťou a poskytujú výborné presvetlenie miestností a ich prevetranie.
Veľký rozsah okenného krídla umožňuje jednoduchý výstup na strechu. Otváranie prebieha dvoma spôsobmi:
 ♦ výklopným (do 40°), ktorý umožňuje neobmedzený prístup k oknu, výklopným (do 68°), kde veľký uhol otvorenia umožňuje pohodlný výstup na strechu, vrátane možnosti evakuácie,
 ♦ kyvným, pre možnosť umývania okna, údržby, obsluhy markízy.

 Kývno-výklopné okná môžu byť vybavené vybranými vonkajšími a ľubovoľnými vnútornými doplnkami.

Novátorské, veľké strešné okno, v ktorom otvorené krídla tvoria balkón. Horné krídlo je otvárané výklopne nahor a dolné je otvárané dopredu do kolmej pozície, umožňujúc tak voľný prístup do výklenku balkóna. Krídlo pri otočení v uhle od 0° do 45° je pridržiavané inovačným podporným mechanizmom, ktorý umožňuje ponechať otvorené krídlo v ľubovoľnej polohe v tomto rozsahu.
Horné krídlo je plynule vyklápané až do uhla 45°. Bočné ochranné bariérky sú spojené s dolným krídlom a vysúvajú sa počas jeho otvárania. Pri zatváraní dolného krídla sa balkónové bariérky po jednoduchom uvoľnení blokovania schovajú v okne a nie sú viditeľné nad plochou strechy. Sú ukryté pod oplechovaním okna, vďaka čomu sa nešpinia a nekazia estetickosť strechy.
Na obsluhu okna nám slúži kľučka v dolnej časti horného krídla. Okno má mnohobodový systém zatvárania. Po pretočení kľučky je krídlo uzamknuté v dvoch bokoch rámu.

Okna uchylno-obrotowe

Okno panoramiczne

Okno balkonowe

Lomené okná

Tepelnoizolačné výlezové okná

 
Okna kolankowe Okno wyłazowe termoizolacyjne  
Lomené okná sú montované v nadstavbovej stebe v zoakupení s inými strešnými oknami. Zaručuje sa tak veľmi dobré presvetlenie a vetranie miestnosti a výrazne zlepšuje výhľad. Otvárané sú vyklopením alebo odchýlením (BD_) a sklopne (BVP). Okno BXP je neotvárateľné. Lomené okná môžu byť vybavené vnútornými doplnkami. Tento typ okna je určený pre ľahký a bezpečný výstup z podkrovnej miestnosti na strechu. Tepelnoizolačné výlezy tiež zabezpečujú presvetlenie a vetranie podkrovných miestností. Okno sa otvára v uhle 90°doprava (typ FWR) alebo doľava (FWL).
Tepelnoizolačné výlezy môžeme vybaviť vnútornými doplnkami.
 

Okna kolankowe

Okno wyłazowe termoizolacyjne