Usytuowanie okien na dachu

Umiestnenie okien v streche

Výška montáže okna

Veľmi dôležitou otázkou je výber výšky montáže okien v ploche strechy. Predpisy a inštrukcie určujú výšku montáže strešných okien v rovine strechy. Aby optimálne plnili svoju funkciu, musia sa nachádzať v určitej výške nad podlahou. V budovách s podlažiami nachádzajúcimi sa pod hranicou 25 m nad terénom by mala byť vzdialenosť od podlahy u otváravého okna minimálne 85 cm. Pre výšky nad 25 m nad terénom sa táto vzdialenosť zväčšuje na 110 cm. 

Je dobré vedieť, že čím vyššie nad podlahou je okno osadené, tým lepšie umožňuje presvetliť priestor.

Ďalšia nemenej dôležitá informácia sa týka montážnej výšky okna z hľadiska správnej funkcie ventilačnej mriežky. V súlade s normou DIN 5034-1 bod 4.2.2a "horná hrana plochy presklenia (alebo okien) sMriežka by mala byť vo výške minimálne 200 cm nad podlahou. Preto sa v oknách FAKRO ventilačná mriežka nachádza v hornej časti rámu.

Wysokość montażu okna dachowego

 

 

Nawiewnik

Nami odporúčaná výška osadenia okna v rozmedzí 110 - 140 cm nad podlahou (vzdialenosť k spodnej hrane rámu okna) je

v súlade s platnými normami a je optimálna ako z hľadiska presvetlenia obytných priestorov, tak aj pre zabezpečenie zrakového kontaktu s okolím. Použitie spodnej kľučky v oknách FAKRO dovoľuje komfortnú manipuláciu so správne osadenými oknami. Montáž okien v uvedenej výške navyše dovoľuje správne prevedenie okenného ostenia a umiestnenie ohrevného telesa pod okná. Vďaka tomu je zaistená optimálna cirkulácia vzduchu okolo celého okna a riziko výskytu kondenzátu je takto obmedzené na minimum.

 

Usytuowanie okna w dachu

 

 

 

Umiestnenie okien v streche

 

Pri rozhodovaní o umiestnení strešných okien treba vziať do úvahy pravidlo, že niekoľko menších strešných okien v rôznych častiach strechy poskytuje lepšie presvetlenie ako využitie jedného veľkého okna.

 

Výber veľkosti okien

Strešné okná vyberáme podľa:

  • plochy presklenia a typu miestnosti - Správne presvetlenie miestnosti pomocou prírodného svetla definujeme podielom presklenej plochy okna k ploche podlahy. V prípade miestností určených na bývanie by tento podiel mal dosahovať min. hodnotu 1:8. V miestnostiach, kde je denné svetlo vyžadované iba z hľadiska presvetlenia - minimálne 1:12.
  • uhol sklonu strechy - Výška osadenia vybraného okna závisí taktiež od sklonu strešnej konštrukcie. Čím menší je sklon strechy, tým vyššie by malo byť okno umiestnené.
  • rozostup krokiev - Strešné okná sú vybavené univerzálnymi uholníkmi, ktoré umožňujú montáž okien na latách i na krokvách. Rozmer okna musí vychádzať zo vzdialenosti medzi krokvami, pretože optimálny výber predstavuje rýchlu a jednoduchú montáž vrátane zabezpečenia stability konštrukcie a trvanlivosti napojenia. Rýchlo, ľahko a pevne možno namontovať strešné okno na late, obzvlášť v prípade, keď rozpon krokiev je väčší ako šírka okna.

 

Montáž na krokvách Montáž na latách
Montaż na krokwiach Montaż na łatach

V prípade montáže na latách máme možnosť horizontálneho posunu v celej šírke krokvového poľa a okno tak môžeme umiestniť ideálne v náväznosti na strešnú krytinu. Montáž na krokve je odporúčaná najmä pri výmene starých okien za nové v už existujúcich strechách, alebo ak sú navrhnuté okná väčších rozmerov.  V prípade, že šírka okna presahuje vzdialenosť medzi krokvami, je nutné pristúpiť k výmene v konštrukcii strechy. Horizontálne profily je potrebné umiestniť vo vzdialenosti 30 - 50 cm od dolnej a hornej hrany okna. Umožní sa tak správne prevedenie vnútorného ostenia okna (horná vodorovná k podlahe a spodná zvisle).

 

Montáž na latách Montáž na krokvách Montáž na výmeny
Montaż na łatach Montaż na krokwiach Montaż na wymianach