Ekologiczne produkty

Ekológia

FAKRO eco firmaJednou z dôležitých úloh pri navrhovaní konštrukcie výrobkov je posúdenie ich vplyvu na životné prostredie. Preto sú výrobky FAKRO energeticky úsporné a ekologické, čím pozitívne pôsobia pri ochrane neobnoviteľných prírodných zdrojov Zeme.

 

 

 

 

Solárne kolektory montované spolu so strešnými oknami FAKRO znamenajú bezplatné energie využívané v budove.

 

Kolektory słoneczne - darmowa energia

 

Ekológia

Ekologickosť je aj využitie surovín predovšetkým z dreva z lesov s plánovaným hospodárstvom, výroba prírodných ekologických produktov a aj racionálne hospodárenie s odpadmi.

 

  Hodnota estetiky