Świetliki rurowe

Svetlovody s plochým zasklením

Svetlovody s plochým zasklením

Denne potrebujeme pobudnúť aspoň 30 minút na prirodzenom dennom svetle bez slnečných okuliarov, pretože žiadne umelé osvetlenie nedokáže nahradiť blahodárny vplyv slnečných lúčov na ľudský organizmus.

Ak chceme zabezpečiť prístup denného svetla do miestností, ktorých konštrukcia neumožňuje zabudovanie strešných alebo fasádnych okien, optimálnym riešením sú tubusové svetlovody LightTunnel. Cez tubusový svetlovod preniká dovnútra domu prirodzené svetlo rozjasňujúce interiér. V ďalších miestnostiach predstavuje dodatočný zdroj svetla, pričom pomáha šetriť elektrickú energiu.

 

 

 

Svetlovody s plochým zasklením
Svetlovody s plochým zasklením, ktorých prvky sú montované v ploche strechy a nevyčnievajú nad úroveň strešnej krytiny, takže nenarúšajú kompaktnosť strechy:

  • Svetlovod SR_ - s pevným svetlovodným tubusom a integrovaným tesniacim lemovaním.
  • Je dostupný aj vo verzii SR_-L, ktorý presvetľuje prirodzeným svetlom priestory priamo pod namontovaným svetlovodom.
  • Svetlovod SF_ - s ohybným svetlovodným tubusom a integrovaným tesniacim lemovaním.
  • Je dostupný aj vo verzii SF_-L - s presvetlením priestorov priamo pod namontovaným svetlovodom.

 

Svetlovody s plochým zasklením

Tubusový svetlovod privádza denné svetlo dopadajúce do svetlovodného tubusu. Následne sa slnečné lúče odrážajú od pevného alebo ohybného super reflexného povrchu tubusu smerom na difúzor. Difúzor, ktorý je namontovaný v strope pomocou stropného rámu, rovnomerne rozptyľuje slnečné lúče a rozjasňuje miestnosť. V každej obývanej miestnosti by mal existovať zdroj prirodzeného svetla. Sú však aj interiéry, v ktorých nie je možnosť namontovať fasádne alebo strešné okná. Miestnosti bez denného svetla sú tmavé a nekomfortné. Na zaistenie prístupu svetla do týchto priestorov je možné použiť tubusové svetlovody, ktorými sa dovnútra dostanú slunečné lúče. Tubusové svetlovody môžu byť v miestnosti hlavným aj doplnkovým zdrojom svetla.

 

 

Svetlovody s plochým zasklením:

Svetlovody s plochým zasklením

Svetlovody s plochým zasklením

Svetlovody s plochým zasklením

Svetlovody SR_ Svetlovod SR_ - s pevným svetlovodným tubusom a integrovaným tesniacim lemovaním Dostupný aj vo verzii SR_-L,
svetlovod presvetľuje prirodzeným svetlom priestory priamo pod namontovaným svetlovodom.
Svetlovody s plochým zasklením Svetlovody s plochým zasklením Svetlovody s plochým zasklením
Svetlovody SF_     Svetlovod SF_ - s ohybným svetlovodným tubusom a integrovaným tesniacim lemovaním. Dostupný aj vo verzii SF_-L - svetlovod presvetľuje prirodzeným svetlom priestory priamo pod namontovaným svetlovodom.