Usługi serwisowe FAKRO

Servisné služby

Servis FAKRO vykonáva aj ďalšie služby na zvýšenie technických parametrov už namontovaných okien. Uskutočnenie tohto typu služieb profesionálnym servisom FAKRO zaručuje rýchlu realizáciu a istotu, že okno bude riadne fungovať. Zákazník nestratí existujúcu záruku na okná, na ktorých boli úpravy prevedené.

 Rozsah služieb zahŕňa príchod servisu a vykonanie predmetu objednávky. Cenu služby tvoria náklady na cestu, prácu a použitý materiál.

 

Rozsah služieb

  1. Výmena zasklenia na sklo odolné voči vlámaniam, príp. na iný druh zasklenia dostupného v ponuke
  2. Montáž obvodového tesnenia v oknách FTS
  3. Regulácia okien