Usługi serwisowe FAKRO

Otázky a odpovede - servis


Strešné okná sa vyberajú v závislosti od:

  • plochy zasklenia a typu miestnosti
  • uhla sklonu strechy
  • rozostupu krokiev

Dobór okna dachowego

 


Odporúčaná výška montáže okien FAKRO je 120 cm od úrovne podlahy. Je potrebné pamätať na to, že čím vyššie od podlahy je okno namontované, tým lepšie presvetľuje miestnosti. Aj preto sú okná FAKRO vybavené kľučkou v dolnej časti, aby sa s oknom manipulovalo pohodlne.

V miestnostiach, kde sa periodicky vyskytuje zvýšená vlhkosť vzduchu, ako napr. kuchyna a kúpeľňa, je potrebné použiť okno FTU-V. Má polyuretánový povrch bielej farby, ktorý zaisťuje zvýšenú odolnosť na vlhkosť.

Nevyhnutným prvkom zaisťujúcim spojenie okna so strešným plášťom je tesniace lemovanie. Je to precízne navrhnutý systém prvkov, ktorý umožňuje trvácne a tesné spojenie okna so strechou.

Všetky doplnky do strešných okien vyrobených firmou FAKRO (ako vonkajšie, tak aj vnútorné) je možné namontovať aj po ukončení podkrovia a nie je nevyhnutná ich montáž spolu s oknom.

nformácie o type a rozmere okna sa nachádzajú na identifikačnom štítku, ktorý je umiestnený na pravom hornom rohu krídla. Štítok umožňuje jednoduchú identifikáciu výrobku - nielen typ a rozmer okna, ale aj kód výroby, ktorý umožní určiť napr. dátum výroby okna.

Pre čo najdlhšie používanie okien bez poškodení je potrebné previesť údržbu:

  • každých pár rokov je potrebné premazať závesy,
  • okno je potrebné natierať každých 2-5 rokov v závislosti od podmienok používania,
  • odporúča sa odstraňovať lístie a znečistenia z lemovania raz ročne, aby sa zaistilo riadne odplavenie dažďovej vody.
Lakierowanie okien dachowych Smarowanie zawiasów w oknach dachowych Usuwanie liści z kołnierza