Usługi serwisowe FAKRO

Napíšte nám

napíšte nám

Informácie o správcovi osobných údajov nájdete tu.

Súhlas s marketingom

Súhlaste a budeme vás informovať o špeciálnych marketingových ponukách, ktoré vás môžu zaujímať.

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov na marketingové účely spoločnosťou FAKRO Sp. z o.o. - org. zložka v Bratislave, v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR). Som si vedomý/-á, že uvedenie mojich osobných údajov je dobrovoľné. Mám právo na prístup k obsahu mojich údajov a na ich opravu.

Súhlas so zasielaním obchodným informácií elektronickou formou

Súhlaste a informácie o najnovších akciách vám budeme zasielať priamo na vašu emailovú adresu.

Súhlasím, aby mi spoločnosť FAKRO Sp. z o.o. - org. zložka v Bratislave zasielala obchodné informácie elektronickou formou.