Výskum a vývoj

Výskum a vývoj

Vývoj vo firme FAKRO predstavuje rozvoj nápadov a myšlienok. Vo výskumno-vývojovom centre pracuje viac ako 100 inžinierov, ktorí pretvárajú myšlienky do inovačných riešení a nových výrobkov. FAKRO je autorom desiatok patentových prihlášok a získala si reputáciu jednej z najinovačnejších firiem v oblasti strešných okien. Príkladom originálneho riešenia pre zlepšenie bezpečnosti výrobkov môže byť novátorský systém spevnenia konštrukcie okna topSafe, ktorý zvyšuje odolnosť okna proti vlámaniu a nové výrobky, ako napr. okno preSelect alebo okno proSky, ktoré vyznačujú nový štandard v oblasti strešných okien. FAKRO je firmou, ktorá do mnohých krajín sveta vyváža nielen strešné okná, ale aj tvorivú myšlienku svojich inžinierov.

Pri výskume sú používané moderné zariadenia, ktoré pomáhajú navrhovať výrobky.  High-tech 3D tlačiareň, skúšobná komora pre klimatické testy, kamera s termovíziou na testovanie tepelných parametrov sú iba príkladom využitia techniky pri prírpave inovatívnych výrobkov.